Branden i Strömqvists Järnhandel

Blogg

Den vackra byggnaden som gränsar till Åsbo-, Österlång-, Södra Strandgatan och Bäckegränd står i brand 1934. Man ser brandmännen hur de kämpar på taket för att få kontroll på branden och de lyckas med det. En mängd åskådare har samlats på Södra Torget för att beskåda förödelsen.

Byggnaden är uppförd 1828 och  är ombyggd 1864 och här hade Strömqvist Järnhandel sin butik på Österlånggatan 52 mellan 1849 och 2003 och sedan flyttade de till Petersberg. Strömqvist Järnhandel grundades av handlare Sven Knutson på 1820-talet och flyttade till Borås 1849.

Där fanns även Bengtas Lunchkafé med adress Åsbogatan 1, Ingrid Hedbergs Tobak- och Pappershandel med adress Österlånggatan 52

En nytagen bild på byggnaden:

20150801 Åsbogatan 1  Österlånggatan 52 Byggt 1828 (28)

Foto Glenn Murberg 2015-08-01

Man ser på bilderna att byggnaden är sig lik och det är 81 år mellan bilderna. Jag är så glad att de bevara de gamla byggnaderna utan en massa ombyggnader så man inte känner igen byggnaden.

På andra sidan av byggnaden finns gatan Bäckegränd som varit överbyggd i många år med har fått se dagens ljus. På bilden nedan ser vi gatan Bäckegränd:

20150801 Åsbogatan 1  Österlånggatan 52 Byggt 1828 (5)

Foto Glenn Murberg 2015-08-01

Bäckegränd och den intilliggande Smedsgatan bröt av mot den gamla rätvinkliga stadsplanen, som gjordes upp av lantmätare Datan år 1728, året efter stadsbranden. Gatorna gick diagonalt upp mot Bäckäng (”Gränden wid Bäcken”) Bäckegränd följde sin i sin övre del bäcken från Tokarpsberg som mynnade ut i Viskan vid Södra Torget. Numera är det bara en del av Smedsgatan som har kvar sin sneda sträckning (mellan Österlånggatan och Allégatan). Här låg 1696-1870 Langlets färgeri som senare flyttades över ån och in i stadsparken.