Brand på Stora Torget

Blogg

En stor folksamling på Stora torget då det brinner i Borås Ekiperings AB. Huset byggdes år 1895 genomgick renoveringar 1901 och 1934. Bilden är tagen år 1918 och huset klarade sig till omkring 1970 då det revs. Huset till vänster byggdes 1892 av direktör Victor Rydin och huset till höger byggdes 1900 och tillbyggt och moderniserad 1939-1940, här låg apoteket Kronan och innehavaren hette Patrik Molander.

Tycker att det är synd att dessa två stenhus försvann, tänk vad vackert det hade varit runt Stora torget med dessa hus med torn på istället för det Midashus som finns där nu, det ser mera levande ut. Inga träd fanns på torget vid den här tiden, torget var belagt med gatsten. Det ser lite konstigt ut med detta lilla trähus mellan stenhusen men jag tycker att det är en vacker kontrast.