Borås Wäfveri Avd Wiskaholm

Blogg

En vy över Borås Wäfveri avdelning Wiskaholm. Tidigare hette det Wiskaholms Aktiebolag som ägdes av man som hette Edvard Davis men han var tydligen inte så ekonomisk stark så han gick ihop med ett par andra engelsmän Charles Hill i Norrköping och William Robertsson i Göteborg år 1857. Tillsammans med ett par engelsmän, Edmund Hill och James Robertsson inlämnade de en ansökan om registrering av Wiskaholms Aktiebolag, vars bolagsordning fastställdes den 1 oktober 1859. Det nybildade företaget hade dragits med svårigheter på grund av pengabrist beroende på den kris som inträffade under 1850-talet. Sedan inbördeskriget i Amerika medfört en bomullsbrist blev företagets ställning hotad. I slutet av år 1863 måste företaget försättas i konkurs, vid en offentlig auktion den 1 juni 1865 inköptes anläggningarna av ett konsortium, vilket utom av Charles Hill samt Davies och James Robertsson bestod av garverifabrikören J. Pettersson, delägare även i det föregående bolaget.

Borås Wäfveri Aktiebolag grundas år 1870. Driften låg nere i 5 år, i juni 1869 köptes företaget av ett nybildat handelsbolag som bestod av garvare Pettersson, vävnadsförläggarna Petter Andreas Åkerlund i Klockaregården i Fritsla och Anders Andersson i Hansagården. Företaget sattes på nytt igång efter midsommaren 1869. Tillverkningen vid Wiskaholm bestod av på den tiden såväl bomull som en del halvyllevävnader. I huvudsak var tillverkningen inriktad på sådana kvaliteter som oblekta, blekta, färgade och tryckta domestiker och mollskin, oblekt twills m.m.

Den 20 juli samma år fastställdes bolagsordningen. Bolaget övergick så småningom i den adliga familjen Bergengrens ägo och kom med tiden att bli ett av Sveriges största textilföretag. Stora personalminskningar samt produktionseffektiviseringar blev dock följden av 1960-talets kris inom textilindustrin. Produktionen kom att koncentreras till huvudfabrikerna i Borås och Skene.

År 1994 förvärvade Borås Wäfveri Estlands största textilföretag,(Krenholm Holding grundat 1857 i Narva) Produktionen har sedan successivt flyttats över till Estland från Sverige. Mot bakgrund av detta lades fabriken i Skene ned 2004. År 2004 fattades ytterligare beslut om nedläggning av Rydafabriken vid Borås Wäfveri Beredning AB. 2005 lades denna fabrik ned och köptes upp av ett logistikföretag. Krenholm i Estland blev därmed den enda producerande enheten för bomull inom koncernen. 2006 har även SKS (Svenskt konstsilke) sålts av.

År 2002 var antalet anställda 5 600 och av dessa var 85% anställda utomlands. Ägarförhållanden ändrades under 2005-2006. Lars Mauritzon med familj sålde av alla sina aktier och ny huvudägare blev Mats Gabrielsson.  År 2008 fick 900 anställda på fabriken i Narva avsked.

Den 3 november 2010 lämnade Borås Wäfveri in en konkursansökan och då var en epok slut efter 140 år.