Borås Övre Station

Blogg

En vacker byggnad som fortfarande har kvar sin charm. Det var Borås första stationsbyggnad som byggdes år 1863 och är fortfarande otroligt välskött och nyligen renoverad. Stationen ligger vid Skaraborgsvägen och Herrljungabanan går förbi stationen. Herrljungabanan byggdes 1863 som smalspårig med byggdes ut till normalspår 35 år senare. Bilden är från 1913.

Herrljungabanan var Borås första järnvägsförbindelse som järnvägsförbindelse som senare anslöts till Västra Stambanan och Göteborg. Nu för tiden finns det bara ett spår förbi stationen och tågen stannar inte längre. Tidigare var stationsområdet ganska så stort med sex växlingsspår, vändskiva och ett lokstall som rymde 5 lok.

Även lokstallarna är bevarade numera efter ha stått tomma i många år, renovering på börjades för några år sedan och nu för tiden är stallarna i toppskick.

Järnvägsstationen invigdes av Kung Karl XV och tre år efter invigningen så brann vinden och stora delar på andra våning men detta renoverades ganska så snabbt. Sedan har det skett om- och tillbyggnader av stationen. Stationen fick även en värmeledning, en stationsmur och elektrisk belysning. Tågtrafiken ökade drastiskt och då räckte inte Borås Övre till och då beslutade man att bygga Borås Nedre station, mer känt som Centralstationen. Borås Övre fungerade sedan som en hållplats för lokaltåg och 968 la stationen ner helt och hållet. Stationshuset ritade av arkitekt C Adensköld.

Mittemot stationen låg ASGs terminal, där var man många gånger och sprang som liten grabb bland alla tåg och vagnar och lastbilar. Det var ju ett spännande område för en yngling titta vara på men tänker man efter så var det ju en ganska farligt plats att vara på men spännande var det ju, tur att ens föräldrar inte visste om något.

Idag ser allt annorlunda ut, alla spår är borta förutom Herrljungaspåret. ASGs terminal är borta för att bli parkeringsplats och senare byggdes Högskolan ut och tog upp delar av parkeringsplatsen och större delen är fortfarande parkeringsplats.

Sedan har Kungsbron tillkommit och hus runt om stationen har rivits. Studentboende har byggs och sedan den stora renoveringen av Konstsilkes Fabriker som jag tycker att det har blivit jättefint i Simonland nu och fint bevarande av dessa fabriksbyggnader. Man har inte byggt om byggnaden så fasligt mycket utan att man känner igen sig, några hus fick känna på grävskoporna. Tycker att det är bra att man tar tillvara på de gamla fabriksbyggnaderna som finns, man behöver inte riva allt och bygga nytt utan lite varsam renovering blir allt som nytt igen.