Allégatan-Yxhammarsgatan

Blogg

Årtal ca 1930-1935, kvarter Balder till höger som nu är ett minne blott ett helt kvarter som försvann på 70-talet och blev ersatt av Hotell Plaza och Högskolan. Grand Hotell till vänster som fortfarande står kvar. Allégatan är nu färdig sedan sänkningen av gatan.

Några kommentarer från Facebooksidan

-Visserligen vänstertrafik men smidigheten med rondeller redan då.

– I och med sänkningen av Allégatan byggde de en trappa till en av fastigheterna på högra sidan.

– Trapporna kom till, beroende på den nivåskillnad, som uppstod vid sänkningen av Allégatan, då trafiken inte längre kunde korsa Allégatan. Som Du säkert vet blev det bara möjligt med ett fåtal gator längs hela Allégatan från norr till söder, med korsande gator. Så än idag!