Stenbro Fritsla

Blogg

Foto Glenn Murberg 20120718

Rebbro går över Häggån i Fritsla och är ca 30 meter lång. Bron uppfördes på 1860-talet av Staten och Rydboholmsbolaget. På den tiden rådde stor arbetslöshet bland annat i Mark inom det textila området. Import av bomull var nämligen omöjlig till följd av det amerikanska inbördeskriget.

Föregångaren var också en trevalvsbro men i trä och med landfästen av sten, den var 38×8 alnar.

Stenbron tog ur trafik 1968 när en ny bro uppfördes, därmed syntes stenbrons öde vara besegrat. Det som väntade den gamla stenbron var då rivning. Man kunde läsa i lokalpressen i februari 1968 ”Hos Västerbygdens vattendomstol har vägförvaltningen anhållit att uppföra en ny bro över Häggån vid Fritsla kyrka och utriva den befintliga bron.

Fritsla hembygds- och naturskyddsförening såg det kulturhistoriska värdet i bron och slog larm. Läns- och riksantikvarien kontaktades och Fritsla kommunfullmäktige förbands sig att ta över underhållet av den gamla bron. När vattendomstolens utslag slutligen kom gav det tillstånd för vägförvaltningen att riva bron. Historien fick dock ett lyckligt slut. Domen gällde endast ur vattenrättslig synpunkt. Kvar fanns fornminneslagen att beakta och därmed räddades bron . Numera förvaltas bron av Marks Kommun

1989-1990 genomgick bron en renovering bl.a att röja bort sly, tätning, byte av rostiga bultar och lägga tillbaka nedfallna stenar.

En vacker stenvalvsbro tyvärr så ser man inte den så mycket ifrån vägen och det är synd att den blir undanskymd. Man borde röja lite träd och sly så bron kommer fram mera och jag tycker att man ska vara stolt över dom stenbroar som finns kvar, dom är verkligen ett hantverk.