Den gamla stenbron i Hudene

Som ni vet så är jag väldigt svag för gamla stenbroar och denna bro i Hudene Herrljunga Kommun åker jag förbi ganska ofta. Jag brukar för det mesta stanna direkt för att fotografera dessa broar jag...LÄS MER
Blogg

Färgeri Kilen

Denna fabriksbyggnad låg i Stadsparken alldeles bredvid teatern, jag tror att det är plantering av rosenbuskar där i dag men är inte riktigt 100 % säker. Bilden är fotografera år 1929, om man tittar igenom porten...LÄS MER
Blogg

Tidblads i kvarter Mars

En gammal bild fotograferad år 1918 ifrån innergården mot Stora Brogatan. Jag tycker att dessa innergårdar är charmiga på något vis och det är synd att dom försvinner en efter en. Visserligen när man ser denna...LÄS MER
Blogg

Carolikyrkan 4 (4)

Den 15 juli år 1727 var kyrkan med om en brand som ödelade den stolta kyrka som man med stora kostnader hade byggt och inrett. Gudstjänsten förrättades den första tiden på kyrkogården, där det norra vapenhuset...LÄS MER
Blogg

Carolikyrkan Del 3 (4)

Trävalven synas ha varit slagna hösten år 1685. Året därpå kunde man teckna kontrakt angående takets målning. Sedan kyrkan rappats och vitmenats år 1686 började man åter att tänka på tornbygget. Man träffade på våren år...LÄS MER
Blogg

Carolikyrkan Del 2 (4)

Det medeltida kyrktornet som var församlingens äldsta bevarande ordningsstadga från 1654 började rivas sommaren 1663. Då tog man ner klockorna från tornet och en klockstapel uppfördes av byggmästare Arvid Hane. I denna hängde man upp klockorna...LÄS MER
Blogg

Carolikyrkan Del 1 (4)

I det senaste inlägget så skrev jag lite om Torpa medeltidskyrka och denna gång blir det lite mer historia om kyrkan som ersatte den medeltida kyrkan. Redan kort efter stadens grundläggande blev frågan om en ny...LÄS MER
Blogg

Torpa medeltida Kyrka

Som vi vet så grundades Borås stad intill Torpa lilla medeltida annexkyrka. Detta omtalas för första gången år 1343 men den var mycket äldre. Borås privilegiebrev som utfärdades den 22 maj år 1622 och man bestämde...LÄS MER
Blogg

Simonsland

En bild från 1931 på Simonsland, i bakgrunden ser vi byggnaderna efter Norrby Långgata och se husen är borta sedan man byggde ut Norrby Långgata till genomfartsled. Tyvärr så är de äldsta byggnaderna borta i dag...LÄS MER
Blogg

Gustav Adolfskyrkans grundläggande Del 3 (3)

Långhuset är uppdelat i ett brett kryssvälvt mittskepp i två travéer och sidoskepp i två våningar. De sistnämnda är täckta med tvärställda tunnvalv. Tornmuren är i väster genombruten av en bred valvbåge. Fyrkantiga pelare med knektar...LÄS MER
Blogg