AB Svensson & Hagberg

Arkitekt Lars Kellman mycket typisk byggnad, bild är från år 1895. Den uppfördes i 2½ våning samt källare år 1895 för AB Svensson och Hagberg. Byggnaden har mycket tidstypiska fasader i rödbrunt tegel med mönstermurning och...LÄS MER
Blogg

Kamgarn Del 2 (2)

(Klicka på bilderna så blir dom större) Byggnaden till höger om huvudbyggnaden är den ursprungliga fabriksbyggnaden vid anläggningen. Den uppfördes 1890 som spinneri i 1 våning med shedtak. Byggnaden, som ritades av tyska arkitekter, är idag...LÄS MER
Blogg

Kamgarn Del 1 (2)

(Klicka på bilderna så blir den större) År 1889 fastställdes bolagslagsordningen för Kamgarnsspinneri Aktiebolaget Göta i Borås. Huvudägarna var vid denna tid familjerna Zeeh och Kullgren. Företaget uppförde en anläggning för kamgarnsspinneri, vilken stod färdig är...LÄS MER
Blogg

Ett Annorlunda blogginlägg Gamla Stan

(Klicka på bilderna så blir de större) Det blir ett lite annorlunda inlägg i dag. Jag befinner mig sedan några dagar tillbaka på västkusten. Jag passar på att fotografera runt om de platser jag brukar vara...LÄS MER
Blogg

SJ-Garagen

De gamla SJ-garagen vid Olovholmsgatan – Vegagatan som har blivit renoverade, denna bild fotograferade jag 27 juli 2016. Dessa garage troligtvis byggdes år 1863 som fungerade som reparationsverkstad, man byggde till den kraftigt åt söder efter...LÄS MER
Blogg

AB Merinos Del 2 (2)

Byggnaden som ligger innanför där Flügger färg ligger är ursprungligen ett envånings ångpannehus i tegel med sadeltak uppfört 1891. Den tillbyggdes mot NV samt höjdes till 3 våningar i början av 1920-talet. Byggnaden fungerade senare under...LÄS MER
Blogg

AB Merinos Del 1 (2)

AB Merinos grundades år 1891 av dottersonen till Sven Ericson i Rydboholm, Gustaf Håkanson, tillsammans med Emil Jagenburg. Företaget var det äldsta i landet av sin typ, och således ett initiativ mot den vid den här...LÄS MER
Blogg

Borås Järnvägsstation

Denna byggnad är fotograferad mycket av våra äldre fotografer i Borås. Bilden är fotograferad år 1924. En byggnad som fortfarande står kvar lika vacker i dag. Under 1880-talet tillkom det ytterligare två banor, Varberg-Borås järnväg och...LÄS MER
Blogg

Standard på Skaraborgsvägen

En gammal mack på Skaraborgsvägen 23 som hette Standard. Det enda jag kommer ihåg om denna mack var att den hette Esso och på senare tid låg det en glasfirma, tror att den hette City Glas...LÄS MER
Blogg

Fabriken Norden Del 2 (2)

(Klicka på bilderna så blir dom större) Byggnaden som vi ser på bilden är en ytmässigt mycket stor tegelbyggnad i 1 våning med två för tiden unika typer shedtakskonstruktioner. Den uppfördes 1895 efter ritningar av arkitekt...LÄS MER
Blogg