Vattenfallet i Viskafors

En gammal bild på vattenfallet i Viskafors och fotografen står på själva dammvallen och fotograferar denna bild år 1914. I dag ser denna vy annorlunda ut men den gamla rännan till höger finns kvar än i...LÄS MER
Blogg

Arbetsförhållanden på Rydboholm

Vid 1900-talets början tycks det ha varit vanligt att de flesta barnen i samhället började på fabriken efter avslutad skolgång. De fick fråga sig för om det fanns någon plats eller också kunde en förälder som...LÄS MER
Blogg

Rydboholms kontorsbyggnader

Sven Eriksons bostad vid Viskan som senare blev kontor, byggnaden finns kvar i dag. Tyvärr så är den inte lika vacker i dag utan den är väldigt ombyggd, bilden är fotograferad på 1920-talet. Vid 1860-talets slut...LÄS MER
Blogg

Flygbild över Rydboholm

Då tillverkningen tog sin början i Rydboholm 1836, bestod fabriksanläggningarna av en väveribyggnad av trä i två våningar (80 x 22,5 alnar), som upptogs av en stor sal i vardera våningen. Mitt på väveribyggnadens ena långsida...LÄS MER
Blogg

Sandgärdsgatan 1

En bild ifrån år 1971 och här står byggnaden och väntar på rivning. Lite tråkigt att en sådan byggnad rivs. Titta bara på de vackra fönstren andra våningen, de är så vackra tycker jag. Men tyvärr...LÄS MER
Blogg

Torstenssonsgatan – Berzeliigatan

Korsningen Torstenssonsgatan – Berzeliigatan i slutet av 1920 och barnen är ute och leker på gatan, i dag funkar det inte längre att leka på gatan Fastigheten hette ursprungligen Lugnet 2A men fick i början av...LÄS MER
Blogg

Torstenssonsgatan

En gammal bild på korsningen Torstenssonsgatan och Skolgatan, vet tyvärr inte inte när bilden är fotograferad. Lugnet 24 mitt i bild eller Torstenssonsgatan 34 - Skolgatan 35 är nog det vackraste av samtliga hus på Lugnet....LÄS MER
Blogg

Villa Alphyddan

En gammal bild på Villa Alphyddan på Sven Eriksonsgatan och enligt källan så ska denna bild vara fotograferad år 1899. År 1896 inflyttar i den nybyggda Alphyddan disponenten Albert Evers född 1846  som kom ifrån Lerum...LÄS MER
Blogg

Allégatan mot söder

En bild på Allégatan mot söder med kvarteret Östen till vänster och kvarter Sirius till höger där flickskolan låg. Bilden är fotograferad år 1946. Huset som hade adress Källegatan 24 byggdes 1875 av bankkamreren Magnus Olander...LÄS MER
Blogg

Bockaryd pudrettfabrik

Pudrettfabriken i Bockaryd mellan Borås och Rydboholm. 1925 byggdes en ny pudrettfabrik på Bockaryd utanför Borås utefter Varbergsjärnvägen. Ansvariga för bygget var Renhållningsverket i Borås som på 1920-talet hade sitt kontor, garage och verkstad i den...LÄS MER
Blogg