Oskar Jansson Bokhandel

Oskar Janssons Bokhandel som sedermera blev Hubos hörna. Denna byggnad byggdes efter sista stadsbranden år 1827, uppförd omkring år 1828 i en våning med inredd vindsvåning som var den klassiska utförandet som var efter den sista...LÄS MER
Blogg

Källegatan

Källegatan ner mot Viskan, skorstenen som syns ligger Stadsparken. Allégatan går där de stora träden står och bilden är fotograferad år 1891. Nedanför de två gubbarna till höger ligger Sandwalls Ångbryggeri. Källegatan gick från Södra Strandgatan...LÄS MER
Blogg

Stora Kyrkogatan

Stora Kyrkogatan med bland annat gamla läroverket och sockenstugan den 15 januari år 1924. Längst bort på bilden syns skorstenen vid Simonsland och till höger om den är Borås Tidnings byggnad vid Yxhammarsgatan. Det gamla läroverket...LÄS MER
Blogg

Allégatan - Stora Brogatan

Korsningen Allégatan och Stora Brogatan och bilden är fotograferad år 1914. En gammal byggnad som är byggt efter sista stadsbranden år 1827. Typisk Karl-Johans fastighet, byggd i en våning med inredd vindsvåning. Just dessa fastigheter är...LÄS MER
Blogg

Lilla Brogatan - Österlånggatan

Korsningen Lilla Brogatan – Österlånggatan och fotografen blickar upp mot Gustav Adolfskyrkan år 1917. Väldigt ojämn Lilla Brogata men det kan vara snövallar som ligger där och det är säkert kullersten på gatorna. Jag har många...LÄS MER
Blogg

Västerlånggatan - Stora Brogatan

Korsningen Västerlånggatan och Stora Brogatan med Borås teater i fonden, bilden är fotograferad år 1928. En helt underbar gammal bild med en del människor ute och det ser ut som att dom är finklädda, det kanske...LÄS MER
Blogg

Stora Brogatan 6

På Stora Brogatan 6 låg en gång Erik Wilsons Cigarraffär och bilden är fotograferad år 1916. På denna tid fanns det affärer för olika saker mot i dag säljs det i en enda affär. Jag kommer...LÄS MER
Blogg

Lilla Kyrkogatan – Lilla Brogatan

Korsningen Lilla Kyrkogatan och Lilla Brogatan, bilden är fotograferad år 1925 och längst bort i vänster bildkant står det Husqvarna Depot på skylten. Denna byggnad har också blivit ersatt med en större tegelbyggnad som byggdes år...LÄS MER
Blogg

Södra Kyrkogatan mot öster

Södra Kyrkogatan mot öster med kvarteren Jason och Midas rakt fram och i högerkanten av bilden är kvarter Herkules. Gatan som korsar Södra Kyrkogatan är Stora Kyrkogatan och till vänster är det träd och mur från...LÄS MER
Blogg

Södra Kyrkogatan - Allégatan

Korsningen Allégatan och Södra Kyrkogatan i kvarteret Munin och bilden är fotograferad år 1914. Södra Kyrkogatan går upp till vänster med en rejäl backe som går upp till Kungsgatan och den fortsätter ända upp till Gustav...LÄS MER
Blogg