Blogg

Seglora gamla prästgård

Foto Glenn Murberg 2015-05-31 Seglora gamla prästgård byggdes 1793. Detta skedde efter det att biskopen i Göteborgs stift påpekat att den föregående prästgården låg olagligt nära kyrkan. Prästgården målade röd och den hade ett flertal ekonomibyggnader...LÄS MER

Villa Annelund

Den 19 augusti 1959 blev ett offer för lågorna och i dag finns endast bara grunden kvar av huset, som nu är en vacker terrass. Herrgården även kallat för Nyckelberget efter berget som det var byggt...LÄS MER

Bergs Bryggeri

Bergs Bryggeri i korsningen Åsbogatan - Schélegatan. I gatuplanet fanns en tobaksaffär sålde cigaretter till eleverna på läroverket. Där fanns även också en skomakare. I huset bredvid låg en cykelaffär. Allt revs när Kulturhuset skulle byggas....LÄS MER

Åkerlunds Bomullspinneri

Till vänster i bild ser vi Åkerlunds bomullsspinneri uppfördes 1898-1899 och bredvid är kontoret för både Åkerlunds Spinneri och Druvefors Väveri uppfördes 1906 som båda ägdes av Direktör Åkerlund. Längst upp till höger i bild ser...LÄS MER

Seglorabergsbron

Foto Glenn Murberg 20150531 Seglorabergsbron leder över Viskan mot Hyssna från gamla 41:an, cirka 1,5 kilometer söder om Seglora kyrka. Bron är cirka 55 meter lång och närmare fem meter bred. De fyra valvens fria spännvidd...LÄS MER

Von Ahnska Huset under uppförande

Kvarter Castor 1 - 4 uppförd 1906-1907 av Byggnadsmästare Oscar Ohlsson. Här fanns Borås första wc inomhus. Huset omges av tre gator, Österlånggatan, Lilla Brännerigatan och Skolgatan man ser i bakgrunden där Carolikyrkans torn reser sig...LÄS MER

Strandgatan och Södra Torget

Södra Strandgatan går utmed Viskan från Teaterbron fram till Södra Torget, gatan hette tidigare Strandgatan. Fick sitt nuvarande namn 1928 efter ett beslut i stadsfullmäktige. Langlets färgeri är föregångaren till denna anläggning, som 1870 flyttades in...LÄS MER

Stora Kyrkogatan

Kvarteter Midas omkring 1960-tal Wikanders Optik till vänster som startade 1887 och finns kvar fortfarande på samma ställe fast i nya lokaler, det drivs av den fjärde generationen Wikander. Stora Kyrkogatan går från Stora Torget till...LÄS MER

Nya ”Sälgeredsbron”

Foto Glenn Murberg 20150531 Benämningen varierar mellan Sälgereds bro och Nya bron. Den är belägen en knapp kilometer uppströms Seglorabergs bro. Det finns olika uppgifter om brons ålder. I mittgardisten på brons insida nedströms finns emellertid...LÄS MER

Teaterbron

År 1899 beslutade stadsfullmäktige att låta bygga en järnbro till teatern och parken, bara om teaterstyrelsen bidrog med 1000 kr. Bron stod färdig ett år senare efter ritningar av stadsingenjör R Hagstrand och konstruktion från Borås Mekaniska...LÄS MER