Blogg

Stadshotellet och Yxhammarsgatan

Se så vacker Yxhammarsgatan var på den här tiden en massa träd planterade och ingen biltrafik förutom bilen som är parkerad. Till höger ligger Hotell Du Nord och Stadshotellet. Stadshotellet byggdes år 1907 ritad av Ivar...LÄS MER

Lilla Brogatan

Till Höger Hotell Borås som startade sin verksamhet 1858 och stängde 1962. Huset uppfördes år 1799 innehöll en våning med vindsvåning åt Lilla Brogatan, 2 våningar åt Holmsgatan. Hotell Borås hade 8 resanderum, 1 matsal, 2...LÄS MER

Kvarter Mården

Dessa ”Radhus” uppfördes 1925 av AB Bostäder. Troligen är husen precis uppförda, framför huset ser man en antydan till en grusväg och det är nog blivande Viktoriagatan. Då fanns det bara enrumslägenheter i husen och alla...LÄS MER

Allégatan

Fotografen står i korningen Allégatan – Skolgatan och blickar norrut. Huset på höger sida ligger Hjelms Bil AB och på senare tid fanns hemslöjden här och i dag finns Levins skor här. Längre bort i bilden...LÄS MER

Över Lafsån mellan Bohult och Storeskogen

Foto Glenn Murberg 20121119 Denna tvåvalvsbro leder över Lafsån i Töllsjö socken. Den ligger mellan Bohult och Storeskogen ca 80 meter från Alingsåsvägen. Den togs ur bruk i början av 1930-talet då en ny bro byggdes...LÄS MER

Stora Torget

En annan vilken på Stora Torget rakt fram ser vi Österlånggatan mot Södra Torget. Huset till höger är byggt 1828. I byggnaden som tidigare kallades ”Politiska knuten” stadens borgare brukade samtala om stadens angelägenheter, där låg...LÄS MER

Stenbro Fritsla

Foto Glenn Murberg 20120718 Rebbro går över Häggån i Fritsla och är ca 30 meter lång. Bron uppfördes på 1860-talet av Staten och Rydboholmsbolaget. På den tiden rådde stor arbetslöshet bland annat i Mark inom det...LÄS MER

Brand på Stora Torget

En stor folksamling på Stora torget då det brinner i Borås Ekiperings AB. Huset byggdes år 1895 genomgick renoveringar 1901 och 1934. Bilden är tagen år 1918 och huset klarade sig till omkring 1970 då det...LÄS MER

Villastaden 11

Villastaden 11, senare Tärnan 1 med adresserna Åsbogatan 28 till vänster och Första Villagatan 11 till höger. Huset byggdes på 1890-talet till målarmästaren Theodor Swensson och huset revs på våren 1963. Mannen utanför speceriaffären är möjligen...LÄS MER

Stora Torget

Stora Torget med obelisken den restes på torget 1859 till ett minne av ett besök av Karl XI Johan 1821. 1940 flyttades obelisken till sin nuvarande plats till korsningen Allégatan-Yxhammarsgatan. Vet inte vilket år bilden är...LÄS MER