Blogg

Vy över Kvarter Electra

Till vänster ser vi BT-huset byggt 1903 ritat av Lars Kellman, Fabriksbyggnaden mitt i bild är Swartz Färgeri från 1824 och sedan blev det Berglunds År 1875 och sista färgeriet i den byggnad var Linds Färgeri...LÄS MER

Rydboholms Stenbro

Foto Glenn Murberg Bron går över Viskan i Rydboholm och ligger vid den natursköna dammen vid kyrkan på andra sidan. Det ovanliga med denna bro är att valven har sedan 1890-talet genom höjning nedströms dammbyggnad nästan...LÄS MER

Flamenska Gården

Foto Kenneth Nilsson En underbar vy över Flamenska gården och längre bort ser vi Hemgården som också är en vacker byggnad. Till vänster i bild ser vi Södra Torget så kallade ”Busstorget” med det klassiska taket...LÄS MER

Borås Övre Station

En vacker byggnad som fortfarande har kvar sin charm. Det var Borås första stationsbyggnad som byggdes år 1863 och är fortfarande otroligt välskött och nyligen renoverad. Stationen ligger vid Skaraborgsvägen och Herrljungabanan går förbi stationen. Herrljungabanan...LÄS MER

Gamla Lasarettet

En underbar vacker byggnad som trots allt har fått stå kvar i näst intill originalskicket. Entrén här i idag är lite ombyggd. Byggnaden ritades av Axel Kumlien (1833-1913), han var specialist på vårdbyggnader och allenarådande inom...LÄS MER

Kvarteret Bifrost Järnvägsgatan – Kungsgatan

En bild av det gamla Borås, i korsningen Järnvägsgatan-Kungsgatan låg detta lilla trähus.  12:ans tobak låg innan på andra sidan av Kungsgatan innan de rev kvarter Balder och det sista som låg här var Yooni antik...LÄS MER

Allégatan-Lilla Brännerigatan

Allégatan 16 ett vackert stenhus med ett litet hörntorn, om huset hade fått stått kvar så hade säkert övervåningen varit attraktiv i dag med det vackra tornet i hörnet. Det är som jag har skrivit i...LÄS MER

Kvarter Midas

Här har hela kvarter Midas försvunnit efter Harry Sjögrens hungriga grävskopor Att utplåna ett helt kvarter på detta sätt, det har varit väldigt vackert men blandningen med stenhus och små trähus. Man börjar riva husen i...LÄS MER

Västerbro tullbro över Viskan

Gamla Västerbro ledde över Viskan i slutet av Stora Brogatan, precis efter bron kom man till Sven Eriksonsplatsen och Sven Eriksonsgatan som tidigare hette Svanegatan, troligen efter båtsmannen Jacob Swan, född 1787. Västerbro var en tullbro...LÄS MER

Kungsgatan

Denna gång är vi på Kungsgatan (nuvarande Kungsleden), vilken vacker vy med trähus kontra stenhus och parkerade bilar på gatan. Trähuset vi ser är Kungsgatan 56 och är väldigt vackert med sitt vackra torn, det är...LÄS MER