Blogg

Vegagatan med SJ's bussgarage

En bild från 1940-talet där fotografen står på Vegagatan i korsningen med Flemminggatan till vänster och Brahegatan och Sagagatan till höger. Rakt ner ser vi SJ´s bussgarage som ursprungligen var en reparationsverkstad som troligtvis är uppförd...LÄS MER

Vy Över Södra Torget Och Stadsparken

En flygbild över centrala Borås någon gång på 1970-talet. Det är mycket som är sig likt men ändå inte. Pallashuset håller dom på för fullt och renoverar och bygger om och det blir nog bra när...LÄS MER

Vy Över Salängen Med Vattentornet

En flygbild över Borås vackra vattentorn, skulle tippa på att bilden är fotograferad runt 1920-talet. Vattentornet invigdes år 1900 och var i bruk fram till slutet av 1960-talet. Trappan som leder från Skolgatan och upp till...LÄS MER

Borås nedre lokstall

Det gamla lokstallet är beläget vid banområdet sydväst om Borås nedre station. Man anlade bangården år 1880 för järnvägen Borås – Varberg och lokstallet tillkom år 1894 och uppfördes av Göteborg- Borås Järnvägsaktiebolag Jag fick förmånen...LÄS MER

Vy Över Magasinsgatan och Norrby

En vy över Borås Wäfveris ångcentral på nedre Norrby. Högst upp på bilden lite höger om mitten ser vi Norrbyskolan som fortfarande står kvar. Ångkraftverken togs i bruk i augusti 1928 och ersatte sex äldre små...LÄS MER

Vy Från Caroli Mot Norr

En gammal bild från år 1890 som troligtvis är fotograferad från tornet på Carolikyrkan. Det är inte mycket som finns kvar i dag, men vilken idyll man ser alla dessa små hus lite småfabriker och stora...LÄS MER

Södra Kyrkogatan

En bild på de gamla kvarteren Jason och Midas som senare kom att heta bara Midas. En underbar miljö med dessa gamla trähus och affärerna som ligger i husen med fina ”utställningsmontrarna” på husväggarna och se...LÄS MER

Den gamla stenbron i Skene

Skebro är namnet på denna vackra stenbro i tre ståtliga valv. Längden på bron är 50 meter, spannen är väl tilltagna också med 7 meter, 9,25 meter och 7,4 meter. Räckena utefter bron är byggd med...LÄS MER

Vy Över Gustaf Adolfskyrkan

 En flygbild över kyrkan och Bäckängsskolan eller Allmänna Högre Läroverket som det hette tidigare. Åsbogatan till höger och Sturegatan som korsar Åsbogatan. I hörnet av dessa gator ser vi Borås Sjukhus som numera är till för...LÄS MER

Vy Från Carolikyrkans Torn Söderut

  Ännu en vacker vy från Carolikyrkans torn, troligen fotograferad år 1961. Man ser nästan hela Stora Torget och ända bort mot Södra Torget. Men det är mycket som har ändrats som t.ex kvarter Jason, Midas...LÄS MER