Blogg

Wiskadals Fabriker

I denna södra del av kvarteret Grävlingen uppfördes 1919 en fabriksbyggnad i tegel efter ritningar av arkitekt Lars Kellman. Beställare var pappersspinneriet AB Abies. Företagets verksamhet kom dock aldrig igång och fastigheten kom istället att utnyttjas...LÄS MER

Kvarteret Renen Vennerbergsplatsen

Byggnaden uppfördes som charkuterifabrik och butik för Konsumtionsföreningen i Borås. Föreningen bildades 1907 av 110 medlemmar. Verksamheten bestod av tillverkning, förpackning även butiksförsäljning av charkprodukter. År 1935 tillverkades 3000 kg charkuterivaror varje vecka och veckoförsäljningen i...LÄS MER

Livet i staden

Städerna var fram till näringsfrihetens införande år 1864 klart avgränsade enklaver som samspelade med sin omgivande landsbygd. I omlandet producerades de livsmedel som behövdes för städernas försörjning, samtidigt som landsbygden utgjorde den stora marknaden för städernas...LÄS MER

Mödrahemmet

Huset uppfördes 1914 av handlande J.LAndersson och byggmästare V. Jonsson. För ritningarna stod den i Borås mycket välbekante arkitekten Lars Kellman. Stilmässigt tillhör huset närmast den så kallade nationalromantiken, men visar också upp drag av en...LÄS MER

Kommunikationerna

Av kartor från de första århundradena efter stadens grundläggning framgår hur Borås angjordes via tullarna. Landsvägarna från Göteborgs- och Bredaredshållen leddes in över Västerbro och Stora Brogatan, som var enda vägen ut mot väster. Från Fristad...LÄS MER

Vy från Carolitornet

En vy norrut över bland annat Folkets hus som håller på att byggas och det invigdes 1939. Det senaste året har det var mycket skriverier om kongresshuset som det i dag heter. Kongresshuset blev färdigt nu...LÄS MER

Sekelskiftet 1900

Tempot och pulsen i staden stegrades runt sekelskiftet 1900 när nymodigheter som elektricitet, telefon och telegraf blev tillgängligt för allt fler. Stämningen i stadens centrum förändrades också successivt när det nya elektriska ljuset började flöda ur...LÄS MER

Växthusen i Stadsparken

År 1900 beslutade parkstyrelsen ”vidtaga förberedande åtgärder för lösning av frågan angående växthus i Stadsparken". Ganska snart fanns förslag till "växtkast", framtaget av stadsträdgårdsmästare Gustaf Eriksson. Eriksson fick i uppdrag att uppföra byggnaden söder om Wiskabergs...LÄS MER

Borås brandstation invigs

På nyårsdagen 1899 detta år en söndag, redan klockan nio på förmiddagen invigde borgmästare J.F. Broberg Borås nya brandstation, ritad av lektor Valfrid Carlsson på Tekniska elementarskolan och byggd av firma Broberg och Björkqvist. Den låg...LÄS MER

Brodal

Brodal 400 lägenheter förvann när den nya motorvägen genom Borås skall ges plats genom stadsdelen Brodal. Vid Gimlegatan, Sandmansgatan, Brodalsgatan och Bollebygdsgatan kommer grävskoporna att härja inom kort, men först måste nya lägenheter anskaffas. Det är...LÄS MER