Blogg

Södra Björke kyrka

Medeltidskyrkan i Södra Björke blev mot slutet av 1700-talet alldeles för liten och dömdes därför ut och byggdes om år 1774. Det dröjde dock betydligt längre innan inredningen blev klar, ända till år 1779.  På en...LÄS MER

Jällby Kyrka

Jällby i Gäsene härad tillhör Södra Björke pastorat och här har vi en av Västergötlands få bevarade medeltida timmerkyrkor. Den exakta åldern är okänd, men man tror att den en gång i tiden varit offerkyrka. Kyrkan...LÄS MER

Sandhults Kyrka

Sandhults kyrka ligger vid allmänna vägen mellan Borås och Alingsås på ungefär samma plats som den tidigare medeltidskyrkan. Från den gamla kyrkan finns bevarande tre små märkliga och värdefulla glasmålningar (fönstermålningar). Dessa finns sedan 1953 åter...LÄS MER

Bredareds Kyrka

De så kallade Karl Johans-kyrkorna är vanligen uppförda av sten i våra bygder, ett byggnadsmaterial som det alltid funnits god tillgång till och dessutom är det mest tidsbeständiga som finns. Det hade våra förfäder kunnat konstatera...LÄS MER

Fristads Kyrka

I början av 1600-talet hade Fristad i kyrkligt hänseende överhöghet över Torpa by, som år 1622 blev grunden till den nya staden Borås. Torpa socken var nämligen på den tiden annexförsamling till Fristad, När Torpa kyrka...LÄS MER

Caroli Folkskola

Caroli folkskola vid Södra Kyrkogatan omkring år 1910. Vid 1842 års folkskolestadga förutsatte att varje socken eller stadsförsamling inom fem år skulle ha en lärare och en skolbyggnad. Skolbyggandet gick trögt på många håll. I Borås...LÄS MER

Lottas Plan

Lottas plan kallades denna plats för förr i tiden och riktigt varför vet jag inte. Det sägs vara en samlings plats för lottor och en annan berättelse säger att det berodde på nätheten till Göteborgsjärnvägen. Bilden...LÄS MER

Varbergsvägen/Spårgatan

I korsningen Varbergsvägen/Spårgatan låg det en BP-mack som etablerades av disponent Bror Ohlsson i samband med att han lät uppföra funkishuset i rött tegel. År 1938 lät disponenten uppföra sin fastighet i kvarteret Långan 6 och...LÄS MER

Byn som försvann Del 4

Del 4 och sista delen om Byn som försvann. Denna dag den 12 augusti 2012 som jag vandrade på botten av Storsjön så gick jag över en mil och det var det väl värt. Det fanns...LÄS MER

Byn som försvann Del 3

En månad efter det att dammluckorna hade slagits för bodde fortfarande Fritz med sin familj kvar på Holmen i en torparstuga som nästan var helt riven. Strax nedanför huset gick en väg och dom bodde kvar...LÄS MER