Blogg

Kvarteret Katrinedal 11 Merkur

Företaget AB Textilfabriken Merkur grundades 1922 av Olof Nilsson som startade i mycket liten skala. Verksamheten utökades med tiden och 1937 flyttade bolaget in i egna nybyggda lokaler på Åsboholmsgatan. En fortsatt expansion medförde utbyggnader av...LÄS MER

Kvarter Apollo 5 Österlånggatan 5-7

År 1909 startade J Emanuelsson en efterkravsfirma, Marks Kortvaru- och Vävnadsnederlag, i Deragården, Skene. Fram till 1914 var firman verksam i olika lokaler i Skene och därefter flyttades verksamheten till Borås. 1927-28 uppfördes den aktuella byggnaden...LÄS MER

Borås Mjölkcentral

Borås Mjölkcentral flyttade till kvarteret år 1935. Anläggningen producerade främst mjölk och ost men troligtvis även andra mjölkprodukter. "Mjölkcentralen" utökades kraftigt och den fick då i stort den byggnadsvolym som finns idag. Mejeriföretaget Arla lade ner...LÄS MER

Kvarter Simonsland 3 (3)

1941 utökades byggnaden med en större utbyggnad i gult tegel mot norr som följer Viskans och järnvägens svagt böjda linjer. Nytillskottet har 4 våningar och den ansluter till de ursprungliga byggnaderna med sina gula tegelfasader dock...LÄS MER

Kvarter Simonsland 2 (3)

Byggnaden intill är ursprungligen en tvåvånings betongkonstruktion med gul tegelfasad som användes som färgeri i första våningen och ångmangelavdelning i den andra våningen. Byggnadsåret är inte känt. 1927 påbyggdes en tredje våning efter ritningar av byggmästare...LÄS MER

Kvarter Simonsland 1 (3)

Byggnaderna i kvarteret tillkom ursprungligen som komplement till en numera riven fabriksanläggning belägen i kvarteret Tryckaren på andra sidan Viskan, söder om Simonsland. År 1842 startade AF Hillström ett kattuntryckeri vid Tryckerigatan. Företaget kom att utvecklas...LÄS MER

Kilsunds Fabriker Del 2 (2)

Mot norr och söder finns mindre utrymmen för kontor, omklädnad och ventilation. Dessa utrymmen markeras med fönsterpartier i respektive fasad. Byggnaden har gula tegelfasader med sparsam möstermurning vilket inte är ovanligt på denna typ av byggnader...LÄS MER

Kilsunds Fabriker Del 1 (2)

Kilsunds AB bildades 1896 för tillverkning av helylle klädnings- och kapptyger. Under de första åren utfördes färgning och beredning av färdig väv i Tyskland men på grund av tidsödande transporter uppförde företaget en egen färgeri- och...LÄS MER

Transformatorstation vid Bockasjön

Byggnaden uppfördes som transformatorstation för det kommunalägda Borås stads Elektricitetsverk. Anläggningen fungerade som mottagningsstation (sekundärstation) för elkraft från Häggårda kraftstation som är belägen utmed Häggån i nuvarande Marks Kommun. Bockasjöns sekundärstation lades ner 1954 sedan mottagningsstationen...LÄS MER

Kvarter Uranus 1 Fabriksgatan 8

Allmänna Handelskompaniet grundades 1920 av grosshandlaren Erik Pedersen. Firman gick redan tidigt in för ett försäljningssystem, som på den tiden var lite utnyttjat i Sverige, men däremot mycket i USA. Firman sålde engros genom kataloger mot...LÄS MER