Blogg

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 10

För Druvefors, det stora väveriet, var arbetsstyrkan på 103 personer, av vilka 67 var kvinnor och 36 män. För Druvefors saknas uppgifter om de anställdas ålder, men 67 väverskor var inte skrivna i Borås. Några av...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 9

För Wiskaholm sägs att arbetskraften delvis kom från hemindustrin. Det ansågs inte vara svårt för hemindustrins arbetare att ställa om till fabriksarbete, särskilt som företaget tillverkade enkla varor liknande de som tillverkades i hemmen. Men det...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 8

Den bild räkenskaperna förmedlar om Druvefors är bilden av ett försiktigt skött företag, där vinsterna betalade nyinvesteringarna och där den del av utdelningen som konsumerades var förhållandevis liten. Åkerlundarna i företagsledningen levde i stället på löner...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 7

Flera av de större företagen i Borås utgick från denna grundargrupp kring Wiskaholm. Det var således några av de stora förmögenheter som genererats under förläggarepoken i Sjuhäradsbygden före år 1860 som satsades i Borås industrialisering. Spelade...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 6

En viktig fråga i samband med Borås industrialisering ä r hur man skaffade det nödvändiga kapitalet till att starta och driva textilindustrin. Jämfört med handelns företag band industri-anläggningarna mycket mer kapital. Det var pengar som inte...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 5

Det gamla färgeriyrket däremot var ett hantverk, där utövaren bevarade sina färgrecept som djupa hemligheter, han vågade inte ens anförtro dem åt pappret på annat sätt än nedtecknade med kabbalistiska tecken. Ty en gammal färgare var...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 4

Bomullen köptes av väverierna i form av garn från spinnerier som Anderstorp, Rydahl, Nääs, Norrby och Borås Spinneri AB, men också från spinnerier i Malmö och från engelska spinnerier. Många gånger bestod importen av finare garner,...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 3

Ett klassiskt exempel på problematiken är livsmedelsindustrin, där insatsvarornas höga värden till stor del förklarar varför produktionsvärdena blir så höga. Också för textilindustrins del finns sådana problem, då bomullsråvaran utgör den dominerande kostnaden. Ett något säkrare...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 2

I Borås finner man på grund av beroendet av den internationella ekonomin och av den svenska industriella utveklingen också en återspegling av de allmänna konjunkturerna med högkonjunktur under 1870-talet förra del. Och ett mer oroligt ekonomiskt...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 1

Nu är jag tillbaka efter ett uppehåll på 14 dagar, på grund av en tids sjukdom. Så nu tar vi nya tag inför hösten med nya inlägg och det kommer fortfarande att bli 4 inlägg per...LÄS MER