Blogg

Borås från Carolikyrkan

Nu så är vi tillbaka i Borås efter att ett antal inlägg handlat om Rydboholm och Viskafors. Denna gång har fotografera smugit sig upp i tornet på Carolikyrkan någon gång på 1940-talet och det verkar vara...LÄS MER

Sågen i Viskafors

För snart 119 år sedan yttrade en känd skogsman: "Allt vad skogen producerar kan användas, allt vad vi behöver kunna vi få från skogen". Att han så snart skulle bli sannspådd trodde han nog ej själv....LÄS MER

Hypermodernt spinneri år 1959 i Viskafors

Den byggnad som skall uppföras kommer att ligga inom det nuvarande fabriksområdet. På bilden av modellen här ovan är den nya spinneribyggnaden inplacerad, och för den som har lokalkännedom om fabriksområdet märks, att de gamla byggnader,...LÄS MER

Nohl-Rya krog/Skyttepaviljongen i Rydboholm

Under 1800-talet fanns en krog, kallad Nohl-Rya krog, något norr om samhället vid landsvägen mellan Borås och Varberg vid ”Stampen” och Knut Håkanssons väg. Nohl-Rya krog, som på den tiden populärt kallades ”Kloarestuva”. Behovet av krogen...LÄS MER

Bakgrund till Rydboholmsbolaget

Då Rydboholms mekaniska bomullsväveri anlades 1834 var Sverige ett agrart präglat samhälle. Den industriella revolutionen som startat i Storbritannien under 1700-talet började dock att påverka även Sverige. Liksom i föregångslandet Storbritannien och många andra länder kom...LÄS MER

Välfärden i Rydboholm

Ett ålderdomshem uppfördes 1905 - 06 på en kulle öster om kyrkan. Huset byggdes i två våningar av trä och med valmat sadeltak. Huvudfasaden mot söder indelades i fyra fält av fem vita lisener, vilka kontrasterade...LÄS MER

Handel och Kommunikation i Rydboholm Del 2 av 2

Stationen var belägen nordväst om fabriksområdet, ungefär i jämnhöjd med disponentvillan. Byggnaden uppfördes troligen ca 1880. Stationshuset var L-format och byggt av trä i 1,5 våning. I vinkeln mellan de båda byggnadskropparna fanns en öppen, verandaliknande...LÄS MER

Handel och Kommunikation i Rydboholm Del 1 av 2

Hittade en lite bättre bild på Sven Eriksons villa innan det blev kontor för Rydboholmsbolaget. Under fabrikens första tid var man helt beroende av transporter med häst. Hästforor forslade råvaror och färdiga produkter framför allt till...LÄS MER

Boendet i Rydboholm/Viskafors

Då fabriken var lokaliserad till ett landsbygdsområde var det nödvändigt för företaget att sörja för bostäder åt sina anställda. Genom att bolaget snabbt lade under sig stora markområden omkring fabriken, var det också bara bolaget som...LÄS MER

Disponentvillan

En disponentvilla i trä uppfördes 1873 invid landsvägen mellan Borås och Varberg på en höjdsträckning ca 0,5 km norr om fabriksområdet. Detta hus brann dock då det var inflyttningsklart. En ny villa uppfördes 1874-75 på samma...LÄS MER