Blogg

Borgstena Kyrka

I 500 år har klockorna i klockstapeln kallat till gudstjänst på den högt belägna kullen i Borgstena. Själva kyrkan är mycket äldre än så, de äldsta delarna härstammar ifrån 1100-talet. År 1753 fick kyrkan sin nuvarande...LÄS MER

Tärby Kyrka

Tärby kyrka tillhör de äldre kyrkorna i Skara Stift och denna kyrka ligger belägen på kulle.  Detta är en urgammal bygds som var bebodd långt innan kyrkan fanns. Tärby kyrka är en sentida vikingakyrka som troligen...LÄS MER

Fabriken Kilen och Teatern

En bild som visar långsidan av Fabriken kilen årtal för bilden är lite osäker men tidigt 1920-tal skulle jag tro. Östra sidan på gamla teatern ser vi på bilden också. En liten historia om fabriken Kilen...LÄS MER

Sågedammen i Borgstena

Som ni vet så brukar jag vara ute i skog och mark för att fotografera kulturminnen. En dag för 4 år sedan så var jag och fotograferade kyrkan i Borgstena så fick jag för mig att...LÄS MER

Kinnarumma kyrka

Kinnarumma kyrka är en ljus gråstenskyrka och är ritad av Sigfrid Ericson från Göteborg. Byggnadåret 1940 står ovanför ingången.  Det har funnit 3 kyrkor här i Kinnarumma, dessa två kyrkor som vi ser på bilden och...LÄS MER

Viskafors Kyrka

Kyrkan ligger på en hög kulle i Viskafors på andra sidan Viskan. I början av 1920-talet ökade folkmängden kraftigt i Viskafors och var nu större än i Rydboholm och man ville ha en kyrka i Viskafors....LÄS MER

Rydboholms Kyrka

En riktigt gammal bild på Rydboholms kyrka som byggdes 1852 intill Viskan och närheten till fabriken. Det var fabrikören Sven Erikson som bekostade kyrkan i Rydboholm. Kyrkan bestod endast av ett långhus och inredningen utgjordes i...LÄS MER

Von Ahnska

Von Ahnska huset under uppförande år 1905, det arbetar ett 20-tal murare och takstolarna håller på att resas. Bilden är fotograferad i oktober 1905 och fotografen har stått på taket på Hotell Du Nord. Det är...LÄS MER

Wiskabergs fabrik

Wiskabergs fabrik i Stadsparken, bilden är fotograferad år 1909. En gammal vacker byggnad som tyvärr inte finns kvar i dag. Det enda som finns kvar är muren efter Viskans kant och varje sommar planteras det blommor...LÄS MER

Södra Korsgatan

I kvarteret Snödroppen ligger denna fabriksfastighet och det var företaget Erik Nilsson som byggde denna byggnad till sitt företag Borås Handvävnadaffär som startades år 1906 av Erik. Företaget var uppbyggt som förläggarverksamhet och inriktade sig på...LÄS MER