Blogg

Cohns Manufakturmagasin 1911

Vid tiden före sekelskiftet 1900 fick Borås och hel Sverige förbättrade och snabbare kommunikationer, dels inom landet men också med utlandet, vilket bland annat förde med sig ayy nya arkitekturinfluenser och byggnadsmaterial som vägg- och golvplattor,...LÄS MER

Klädeshandlare J Johanssons butik i Lindgrenska huset

Vid Västerlånggatan ritade arkitekt Carl Crispin detta vackra hus som uppfördes år 1894. Bilden är fotograferad år 1902. Byggherren var sadelmakare och ledamot av stadsfullmäktige A W Lindgren. Huset var ett kombinerat bostads- och kontorshus med...LÄS MER

Allegatan/Källegatan

Sista stöphuset i Borås centrum och det revs för att bli en tom grusplan i många år. Bilden är fotograferad år 1930. C. G Rydin var en driftig man som fick patent på denna metod år...LÄS MER

Torghandel på Stora Torget

Torghandel på Stora Torget troligen i slutet av 1930-talet. Under 1800-talets första hälft var handeln i den lilla trästaden Borås relativt begränsad. De 3000 invånarna hade förutom den vanliga torghandeln med spannmål och andra jordbruksprodukter även...LÄS MER

Borås – Herrljunga Järnväg Del 2

Fortsättning från gårdagens blogg och här ser vi lok nr 6 vid Borås Övre lokstall den 14 april år 1914 och stallarna finns kvar i dag renoverade och delvis lite ombyggda men klart igenkännbara. Spannmål transporterades...LÄS MER

Borås – Herrljunga Järnväg

Borås – Herrljunga järnväg invigdes år 1863 och var Borås första järnväg. På bilden sker omlastning av virke vid Fristads station under ombyggnadstiden, troligtvis år 1898. Tredje skenan har utlagts men godsvagnarna är fortfarande smalspåriga. År...LÄS MER

Åkerlunds Bomullsspinneri

Fortsättning på fredagens blogg om industrialiseringen i Borås. Åkerlunds Bomullspinneri är byggt 1898. De brandsäkra bjälklagen var ett system av flacka betongvalv på gjutjärnspelare, fasaderna är murade i tegel med höga, tätt sittande fönster för att...LÄS MER

Druvefors Väveri

En fortsättning av föregående blogginlägg. Druvefors, lantligt beläget söder om centrum med tillgång till vattenkraft, möter man en mera karaktärsfull anläggning med flera generationer byggnader av olika typer adderade till varandra. Den mer än 50 meter...LÄS MER

Vy över Stadsparken, Söderbro

En vy över Stadsparken, Söderbro och Druvefors.  Ett industrilandskap längs Viskan, de tre stora anläggningar som syns på bilden är längst ner på bilden Wiskaberg i nuvarande Stadsparken, Eisers avdelning B och Åkerlunds, längst till höger...LÄS MER

Allégatan mot söder

Allégatan mot söder på 1890-talet, träden på Allégatan är cirka 60 år gamla på denna bild en gatan med körbanor utmed vardera sidan och med en trädplanterad gångbana i mitten som kallades för esplanad. Denna esplanad...LÄS MER