Blogg

Kilsunds Fabriker Del 2 (2)

Mot norr och söder finns mindre utrymmen för kontor, omklädnad och ventilation. Dessa utrymmen markeras med fönsterpartier i respektive fasad. Byggnaden har gula tegelfasader med sparsam möstermurning vilket inte är ovanligt på denna typ av byggnader...LÄS MER

Kilsunds Fabriker Del 1 (2)

Kilsunds AB bildades 1896 för tillverkning av helylle klädnings- och kapptyger. Under de första åren utfördes färgning och beredning av färdig väv i Tyskland men på grund av tidsödande transporter uppförde företaget en egen färgeri- och...LÄS MER

Transformatorstation vid Bockasjön

Byggnaden uppfördes som transformatorstation för det kommunalägda Borås stads Elektricitetsverk. Anläggningen fungerade som mottagningsstation (sekundärstation) för elkraft från Häggårda kraftstation som är belägen utmed Häggån i nuvarande Marks Kommun. Bockasjöns sekundärstation lades ner 1954 sedan mottagningsstationen...LÄS MER

Kvarter Uranus 1 Fabriksgatan 8

Allmänna Handelskompaniet grundades 1920 av grosshandlaren Erik Pedersen. Firman gick redan tidigt in för ett försäljningssystem, som på den tiden var lite utnyttjat i Sverige, men däremot mycket i USA. Firman sålde engros genom kataloger mot...LÄS MER

Milstenar

Denna milsten ligger mellan Fristad och Tärby. I Sverige användes milstolpar från 1649 års Gästgivarordning till 1890-talet för att markera avstånd längs landsvägar och senare häradsvägar. Genom stormaktstiden sökande centralförvaltning och ökande resande, hade belastningen på allmogens skjutsplikt nått outhärdliga nivåer och en lindring var oundgänglig. Det skedde...LÄS MER

Järnvägsviadukten i Viskafors Del 2 (2)

Ytterligare en jättegryta, dock mindre storlek påträffades inom området för stödmuren vid norra landfästet. Stödmurens bottenplatta upplades i framkanten på en armerad betongbalk vilande på utholkningens kant, under det att bakkantens grundlades direkt på berget. Under...LÄS MER

Järnvägsviadukten i Viskafors Del 1 (2)

En gammal trång passage i Viskafors och det är säkert den som byggdes när järnvägen byggdes 1877 men redan 1879 kund man använda banan för transporter mellan Borås och Björketorp men hela banan mellan Borås och...LÄS MER

Bågbron i Rydboholm

Bron är i dag ett minne blott som revs 2014 och då hade den stått i 80 år. Den byggdes år 1934 och den har varit som ett monument i Rydboholm. Det var synd att man...LÄS MER

Finnekumla Kyrka

Finnekumla kyrka är med all säkerhet medeltidskyrka och dess äldsta delar kan dateras till 1100-talet. Det är mycket möjligt att kyrkan var ny då mäster Andreas var färdig med sin dopfunt. Vid 1800-talets början saknade kyrkan...LÄS MER

Dannike Kyrka

En av de äldsta kyrkorna i kind finns i Dannike. Den är sedan 1200-talet, möjligen ännu äldre och undergick en genomgripande reparation år 1820. Bygden är historisk, då den danska hären var förlagd på Lerjereds ås...LÄS MER