Blogg

Vy över Södra Torget ”Trätorget”

En vacker vy över Viskan och Södra Torget, en bild från cirka år 1910. Här är lördagshandeln i full gång på trätorget som Södra Torget en gång kallades för. Redan då vid den här tiden var Viskan kantad med sten och var en vacker linje mot torget. Mitt i bild ser vi vårt vackra Rådhus som invigdes samma år. Hela denna yta har nu förvandlats till en stor ”parkeringsplats” för stadens kollektivtrafik och man har byggt om torget några gånger. Först började med att i slutet av 1800-talet så beslutade man att riva de hus som stod här för att skapa en öppen yta för ett salutorg.

I Borås kom den ständigt ökande torghandeln till uttryck bland annat genom att Södra Torget skapades vid mitten av 1890-talet, då revs ett antalbyggnader och nästan 4000 kvadratmeter ny torgyta skapades. Det nya torget blev stort och fick nästan exakt samma yta som det befintliga Stora Torget, men bedömds absolut inte ha samma status. Stora Torget behöll sin rang som stadens förnämsta saluplats. Tillblivelsen av det nya torget i stadens södra del påbörjade dock en långsam process som innebar en förändring av Stora Torgets karaktär. Det gick nu mot en mer institutionell och offentlig karaktär, vilket skulle bli än tydligare i samband med att Krokshallstorget skapades i början av 1930-talet.

Man borde flytta bort all busstrafik från Södra Torget och återställa hela platsen till den en gång var. Just nu är platsen farlig med alla dessa bussar som passerar där varje dag och införa någon ny sorts torghandel igen. Tyvärr så har ju Borås tappat bort det här med torghandel och just nu sker det torghandel i mycket liten skala på Stora Torget.