Vy över Borås Centrum

Blogg

En vy över Borås på den tiden som staden var ganska så orörd, till och med Krokshallsberget var orört. Vet inte vilket år som parkeringen kom till på berget. När denna bild fotograferades från ett flygplan så tror jag att det var på 1930-talet eftersom Krokshallstorget är fortfarande bebyggt med bland annat Bracka fattighus och även Nymanska gården som flyttades till Ramnaparken. Detta var när Krokshallstorget blev ett salutorg. Den gamla brandstationen finns nästan i mitten av bilden och det jag tidigare har skrivit så tycker jag att det var rent vansinne att riva denna vackra byggnad med de stora valven. Jag ser här att fastigheten där Molanders konditori fanns är påbyggd och det gjordes år 1926.

Även Södra Torget ser tomt ut och det är innan busstrafiken gjorde sitt intåg där och när denna bild fotograferades så hade man marknadsdagar där med trävaror och därav torgets namn, Trätorget som det kallades förr tiden. Här på denna bild så ser man de fabriker som låg i Stadsparken som bland annat Fabriken Kilen, Wiskabergs fabriker och så givetvis den gamla teatern. Där låg även fabrikör Pomps lusthus. Det var många fabriker som låg utmed Viskan ända ifrån Ålgården och genom staden och Druvefors. Det finns vissa fabriksbyggnader som fortfarande ligger kvar intill Viskan fast då ombyggda. Fabrikerna fortsatte även utanför Borås efter Viskans gång och det var bland annat Sveriges första mekaniska bomullspinneri som Sven Erikson grundlade och som hamnade i Rydboholm, Viskafors, och Rydal alldeles intill Viskan. Det var lika så uppströms i Gingri där man anlade en spetsfabrik.

På denna tid var man beroende av vattenfall och det var ju perfekt att anlägga dessa fabriker bredvid vattendrag. Det var så med kvarnar och även ramsågar med många av dessa har försvunnit, de har blivit övergivna och lämnas till sitt förfall. Det är många ruiner som man hittar vid åar och även vid små bäckar som man har dämt upp för att få ett lite fall så man kunde driva vattenhjulet. Jag tycket det är intressant att gå omkring i skogen och hitta dessa och studera och fundera hur det en gång har sett ut.