Blogg

Vy från Carolitornet

En vy norrut över bland annat Folkets hus som håller på att byggas och det invigdes 1939. Det senaste året har det var mycket skriverier om kongresshuset som det i dag heter. Kongresshuset blev färdigt nu i höstas och då hade man rivit allt utom huskroppen utmed Järnvägsgatan. Man har återställt fasaden precis som den var när Folkets hus byggdes.  Lite kort historik, arbetarrörelsen i Sverige började uppföra egna samlingslokaler på 1 890-talet med början i Skåne. Ungefär samtidigt anlades de första Folkparkerna vars ursprungliga uppgift var att genom olika nöjesarrangemang samla in pengar till byggandet av ett Folkets Hus. I Borås bildades en Folkets Husförening år 1899, vilken 1901 uppförde ett numera rivet Folkets Hus på Sturegatan vid nuvarande Kulturhuset. Detta ersattes 1939 av en mycket stor funktionalistisk nybyggnad i Allegatans norra ände som rymde kontor, samlingssalar och en biograf. Genom denna byggnad manifesterade arbetarrörelsen sin styrka i kampen mot arbetsgivarna. Grundplåten till det nya Folket Hus kom bland annat från Borås Folkpark som hade startats och börjat byggas år 1 907 på den ”steniga och snåriga Ingbergska skogslotten” vid Fristadvägen utanför staden. Dagens Folkets Park har genomgått flera om- och tillbyggnader och domineras numera av den stora ”Parkhallen” uppförd 1955. Den äldsta bevarade byggnaden är idag Parkteatern som stod färdig 1926.

Ungefär samma vy ungefär 20171013 Foto Glenn Murberg

Byggmästare till Folkets hus var Oscar Ohlson, han utbildade sig till ingenjör 1898 i Malmö och startade egen byggfirma året efter i Borås. Från sekelskiftet och ett halvt århundrade framåt spelade han en central roll i byggandet av den moderna industristaden Borås. Hans produktion genom åren som byggmästare var omfattande: Ramnalid, von Ahnska huset, Stadshotellet, Handelsbanken, Daltorpskolan, Caroli församlingshem, Krematoriet och AB Bostäders stora område på Göta är några exempel. Även som politiker var han en ansedd man, bl.a. var han en tid ordförande i drätselkammaren.