Blogg

Viskafors Gummifabrik i Svaneholm

En tidig vy över Viskafors gummifabrik i Svaneholm. Gummifabriken har varit en viktig del för Svaneholm, starten för fabriken blev i början av 1890-talet och man började då med galoschtillverkning. Det är nog mycket tack vare att Svaneholm finns till, delar av samhället är uppbyggt för gummifabriken. År 1891 byggdes fabriksföreståndarens villa upp som senare användes villan som barndaghem. Själva arbetarbostäderna som man byggde förr intill större fabriker byggdes mellan åren 1892 till 1895, de bestod av två våningar med ett tjugotal lägenheter. Själva disponentvillan byggdes 1893 tror jag och den genomgick sedan på 1950-talet tror jag det var en rejäl ombyggnad. Det är mycket som är byggd sedan man byggde fabriken som bland annat ett kraftstationen 1894.

Den 4 december började fabriken att brinna tidigt på morgonen och brandkår från Viskafors och Rydboholm kom till platsen för att kämpa och släcka eldsvådan tillsammans med ortsbefolkningen. Nu sitter jag och funderar, jag försöker att forska och lära mig så mycket om både Rydboholms och Viskafors fabriker, är det någon av mina följare som vet mer exakt var brandstationen låg i Rydboholm? Jag har fått för mig att den låg bakom det gamla blekeriet, men kan ha fel om detta. Åter till fabriksbranden man försökte att rädda fabriken så gott det gick men delar av fabriken gick tyvärr inte att rädda. Kvar fanns bara panncentralen, lagret, kontoret, tekniska avdelningen och delar av fabriken. För att man inte skulle tappa produktionen av tillverkningen av galoscher så flyttade man tillverkningen tillfälligt till Lidköping under återuppbyggnaden av fabriken.

Foto Glenn Murberg 20120718

    Så här såg gummifabriken ut år 2012 och det har skett en hel del förändringar men den gamla fabriksbyggnaden finns kvar än i dag och lika så muren intill Viskan. Fast den gamla byggnaden ser ut att falla ihop vilken dag som helst.

    Foto Glenn Murberg 20120718

    Det är synd tycker jag, de är ju de gamla fabriksbyggnaderna som är intressanta och likaså bör man spara på något ifrån denna tid. Det finns i Viskafors intill Viskan en väldigt vacker fabriksbyggnad som är bevarad och det borde man också ha gjort med denna byggnad. Det är ju trots allt dessa byggnader som byggde upp de små samhällena. Tyvärr blev det platt fall för gummifabriken på 1980-talet då det försvann 1500 arbetstillfällen både inom gummi- och textilindustrin. År 1997 börjarna att riva de fyra punkthusen i Svaneholm som innehöll 85 lägenheter.