Blogg

Viskadalsgatan med Apotekarens Vattenfabrik

Viskadalsgatan 9-11 låg Apotekarens vattenfabrik, grundad av apotekaren Hjalmar Lind uppförd i trä och delvis i sten av bryggmästare Alfred Svensson och blev reveterad år 1928. Byggnaden var uppförd i 2 våningar,källarvåning, fabrikslokaler och garage uppförd 1928. Ägare var kapten Einar Djursson, Norra Alvestagatan 17. Apotekarens vattenfabrik drevs av Axel Djursson & Co och innehavare från 1921 var Einar Djursson. Det fanns även Borås konstrullfabrik i byggnaden och ägdes från och med 1935 av direktör H. Görander. Det fanns även H.Görander Trikåfabrik från och med år 1926.

Gatan fick sitt namn i kommunfullmäktige år 1907 finns inte kvar längre och gick in från Norrby Långgata och parallellt med Billdalsgatan och sedan tog Dalbogatan över. Gatan försvann väl i samband med alla rivningar och nybyggnationer som härjade Norrbygärde på 1960-1970-talet. Det var mycket som försvann på denna tid och grävskoporna gick hårt fram mot de försvarslösa träkåkarna. Allra längst bort ser vi taket på Norrby snickeri som låg på Västra Nygatan 46 och uppfördes år 1898 i trä av Norrby Snickerifabrik. Snickerifabriken grundades av fabrikörerna August Magnusson och J. Hjertman samt P. I. Henriksson och målarmästare V. E. Hagberg av vilka de två förstnämnda var aktiva delägare. Firman ombildades till AB Norrby Snickerifabrik är 1921 och sedan dotterbolag till Norrby Nya AB, verkställande direktör var Eric V. Magnusson från år 1893.

Som ni säkert vet nu är jag väldigt intresserad av Norrbygärde och vill givetvis veta mera och har ni mer fakta, bilder, historier om delar om Norrby får ni gärna skicka ett mail till mig, jag vore väldigt tacksam för detta. Jag vet inte varför jag har blivit så intresserad av gamla Norrby men det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Som jag tidigare har berättat är att jag håller på att samla material till min hemsida och det gäller mer fakta om Norrby och givetvis alla stadsdelar och letar aktivt efter bilder så jag kan fylla på min sida som jag håller på att bygga. Det är bara att höra av er på gamlaboras@murberg.se.