Blogg

Vesene en säregen kyrka med två väggar utan fönster

Vesene kyrka uppfördes på 1100-talet och år 1764 byggdes den om och förlängdes. Kyrkan har ett vapenhus som är uppfört av ektimmer. I ett avseende är kyrkan i Vesene helt unik bland tempel i Sjuhäradsbygden genom att såväl norr- som västsidan saknar dörrar och fönster. Det ger en mörk interiör och därför blir det nödvändigt med belysning under gudstjänsterna även under den ljusare årstiden. Kyrkan har en tresidig altarvägg, en absid. När kyrkan restaurerades 1926 tog man fram fragment av mycket märkliga målningar från 1200-talet, sällsynta bland bygdens kyrkor. Enligt traditionen ska byggnaden först ha varit ett kronomagasin. På läktarskranket finns målningar som går tillbaka till 1741. Klockstapeln uppfördes 1764 men ombyggdes 1844, de två klockorna är tillverkade 1854 och 1855 på Keillers mekaniska verkstad i Göteborg. Enligt en annan uppgift visar en räkning från 1848 att en av klockorna köpts in från Jönköping för 631 riksdaler.

Foto Glenn Murberg 2006

I koret finns ett altarskåp från 1714 med en träskulptur, troligen är det här fråga om det altarskåp som man hade innan man fick den nuvarande altarprydnaden. Predikstolen är också av äldre data, på denna står ett timglasställ med fyra glas. En illustrerad familjebibel av 1928 har på försättsbladet inskriptionen ”Denna Guds bok är inköpt till Vesene kyrka för räntan till den donation som Johan Erik Andersson, Gudmundstorp skänkte till ett minne av sina framlidna föräldrar, Andreas och Kajsa Svensson”. 1945 fick kyrkan en gåva av framlidne fastighetsägaren Karl Johansson, Borås tidigare bosatt i Vesene.

    Foto Glenn Murberg 2006

    Särskilt för några decennier sedan var en ombyggnad av kyrkan på tal flera gånger. Men det är ett kostsamt företag för en liten församling. Till ytan är inte Vesene minst blandsocknarna i Gäsene, men här finns stora och vidsträckta kronoskogar, Lilla Svältan samt Vesene kronopark. Folkmängden i Vesene var 295 år 1800, 483 år 1890, 460 år 1900, 428 år 1934 och 289 år 1980.