Blogg

Västerbro med Viskan

Viskan i Borås var  ett viktigt inslag i staden framför allt när industrin började man använde vatten för att driva maskinerna och som processvatten och likaså dumpade man avfallsvattnet i Viskan. Industrilandskapet kom därför främst att utvecklas och förtätas i lägen där både vatten och järnväg fanns att tillgå. Omedelbart norr om stadskärnan, vid Borås första järnvägsstation byggd år 1863 och senare kallad Borås Öfvre Station, uppfördes ett flertal industrianläggningar från 1870-talets skut och därefter nästan ett sekel fram till 1960.talets början. Ytterligare norr om detta industriområde kom efter år 1895 ett antal stora men friliggande industrianläggningar att etableras i ett helt lantligt läge och med dåtidens mått mätt relativt stort avstånd in till staden. Kilsunds fabriker, Klädningstygsfabriken, Borås Band och Hängslefabrik samt Petterson och Dekke byggdes alla inom loppet av några få år runt 1895-1900.

Foto Glenn Murberg 20160913

Här har vi en vy över Borås som jag fotograferade från ackumulatortanken den 13 september 2016 en fantastisk utsikt över Borås och det var värt att gå de nästan 400 trappstegen upp till toppen

Vid Getängsvägen, utmed numera avskuren och igenfylld del av Viskan kom anläggningar för E W Just färgeri år 1898 och Spinneriet Kronan år 1903. Utmed Magasinsgatan nordväst om stadskärnan i anslutning till järnvägen mot Varberg, som hade stått färdig år 1880 så växte industrier som Borås Mekaniska år 1877 och Norrby Spinneri år 1876 fram skapade tillsammans med Dalhems Väveri (ursprungligen Borås Mejeri) med tiden en del av staden som verkligen gjorde skäl för namnet industrilandskap. Även söder om staden kom industriområden att växa fram bland annat intill Viskan och den gamla Kindsbanan år 1884 som hade sin sträckning i samma läge som dagens stora stadsmotorväg. Här kom tidiga anläggningar för Annebergs Spinneri år 1876 samt Borås Spinneri år 1885. År 1898 kom även Åkerlunds Spinner att etablera sig i området. Längre söderut fanns sedan år 1871 Druvefors Wäfveri och mot sydost anlades även flera fabriker vid Katrinedal. Här fanns bland annt Katrinedals Väveri och Druvefors Södra Snickerifabrik, båda från 1880-talet samt de tio år yngre anläggningarna för Österdalens Väveri och Nya Bryggeriet.