Blogg

Varbergsvägen/Spårgatan

I korsningen Varbergsvägen/Spårgatan låg det en BP-mack som etablerades av disponent Bror Ohlsson i samband med att han lät uppföra funkishuset i rött tegel. År 1938 lät disponenten uppföra sin fastighet i kvarteret Långan 6 och ansvarig byggnadsmästare var Julius Isaksson. Byggnaden snett över gatan i kvarteret Löjan 1, 2,3 Varbergsvägen 7-9 byggdes år 1913 av fabrikör Herman Andersson och blev tillbyggd år 1934. Förutom Hjelms Bil fanns bl.a AB Lundell och Öjersson Sportkonfektion AB, Sahlén & CO, Ringreparationer och MS Svedberg, som på bilden ligger Philipssons här. Det är en vy som har förändrats väldigt mycket, på Spårbatan fanns järnvägsspåret som tillhörde Kindsbanan som lades ner år 1902 men man behöll spåren som en förbindelse till Åhaga Verkstad och som även anslöts till Borås Spinneri, spåren försvann helt och hållet när man byggde stadsmotorvägen 1969-1970 och hela spårgatan försvann.

Foto Glenn Murberg 20180820

Denna bild fotograferade jag den 20 augusti 2018 och vad ser man, jo en stor motorväg som klyver Borås. På den gamla bilden kunde man se Carolikyrkans torn men här ser man bara en pytteliten del av kyrkan om man förstora bilden. Jag föredrar allt den gamla miljön, det är ingen vacker syn att se en massa bropelare och en stor motorväg som delar staden.

I korsningen mellan Varbergsvägen och Petersbergsgatan hade under några år på 1940- och 19450-talen Ivar Magnusson en charkuteributik. Här fanns även en brödbutik spom på 1940-talet hette Parnells bröd. Huset uppfördes år 1945 efter ritningar av arkitektfirman Bergh och Svänsson.  Livsmedelsbutikerna i huset försvann troligen 1961 och lokalerna fick en ny användning. Runt Varbergsvägen som var en av de viktigaste infartsvägarna till Borås, växte ett exklusivt villaområde fram vid slutet av 1910-talet och ett par år framåt. Området hade nästan karaktären av en diplomatstad med mycket stora bostadshus på väl tilltagna tomter. Här bodde bland andra borgmästare Skoog, stadsombudsman Linnander, byggmästarna Birger Pehrsson och Julius Isaksson samt fabrikör Nils Wennerlund.

Foto Glenn Murberg 20180820

Passade på att fotografera resterna som är kvar sedan man byggde om huset och macken försvann, sedan har man fått ta bort balkongerna på gaveln av fastigheten när man byggde motorvägen.