Blogg

Torggatan mot öster

Torggatan mot Kungsgatan år 1889, det tornförsedda Hantverksföreningens hus dominerar bilden och visar att en ny tid är på gång i Borås centrum som annars bestod av låga trähus. De små trähusen bleknar i jämförelse med det nya stenhuset med tornet upp i skyn. Det är var ett väldigt vackert hus på den tiden som de kunde bygga vackra hus. I dag består mest nybyggnationen av lådor som man ställer på varandra, och vad är det som är vackert med det? Det klarar ju barnen i lekskolan att göra sådana hus så man kan ju undra om arkitekturen har backat till lekskolenivån. Nä gå 100 – 150 år tillbaka i tiden då kunde man rita och bygga vackra hus och det kallas för riktig arkitektur.

Efter en ändring av byggnadsordningen år 1889 fick endast stenhus uppföras runt Stora Torget och bilden visar Torggatans sträckning upp mot Stadshäktet vid Kungsgatan i Öster. Det var slaktaren J. P Pettersson som var ansvarig byggmästare för det vackra stenhuset och genomgick en modernisering åren 1936-37 och några år in på 1970-talet så var det slutet för byggnaden då det revs.Den närmaste gatan in till vänster är Västerlånggatan och sedan ser man en liten skylt på en byggnad på höger sidan som ser ut som en kringla och det var det gamla Rådhuset så troligen fanns det ett bageri eller ett café i Rådhuset.

Foto Glenn Murberg 20171013

Lägger in en bild som jag fotograferade förra året och då ser man att trähuset i hörnet av Torggatan/Västerlånggatan är borta lika så det gamla Rådhuset, så man kan ju summera att den gamla bilden tillhör en svunnen tid. Nu finns det inte ett enda trähus runt Stora Torget kvar.