Blogg

Tingshuset i Bollebygd

Ett gammalt och välvårdat tingshus i Bollebygd som är på väg att flyttas igen. Bollebygds härad fick sin tingsplats i Flässljum år 1642. Första tingshuset som byggdes i Bollebygds Härad var år 1650 sedan byggdes tingshuset vid landsvägen år 1760 och 1763 blev konungens befallningshavare underrättad om att det inte fanns någon arrestlokal i Bollebygd. Två arrestrum av trä skulle byggas, ett civilt och ett grövre var för sig på tingsgårdsplatsen. År 1775 gjorde man en ombyggnad och två arrestlokaler byggdes och tingshusets tak täcktes med tegel istället för torv och näver som byggnaden tidigare hade haft. Det dröjde inte länge förrän tankarna väcktes om att bygga ett nytt tingshus men man beslutade sig för att bygga ut den befintliga byggnaden.

Foto Glenn Murberg 20160919

Man skulle bygga ut byggnaden bland annat ytterligare en kammare och kakelugnar skulle sättas in.  Ombyggnaden kom igång år 1800 och det var då byggnaden fick det utseende som den har i dag förutom från en förstoring av fönstren som skedde 1890-talet.  År 1826 var det dags igen att planera en renovering av tingshuset och även ombyggnad av arresthuset. Men det förslaget om att bygga om arrestlokalen genomfördes aldrig men däremot byggdes ny arrestlokal och troligtvis är det den som står bredvid tingshuset i dag. 1884 beskrivs huset som en envåningsbyggnad i vinkel med tingssal och fyra rum. Tingshuset var i bruk ända fram till år 1920 då Bollebygds härad flyttade sina tingsförhandlingar till Borås. Mellan 1920-1938 använde Handelsbanken tingshuset och man byggde då om byggnaden men huset återställdes år 1938 och användes på 1950-talet som kommunalhus.

Foto Glenn Murberg 20160919

På 1960-talet var man tvungen att flytta det gamla tingshuset ett tjugotal meter efterson landsvägen gick allt för nära husväggen och taksprånget på gaveln ska man tidigare ha sågat av innan man kände att det enda alternativet var att flytta tingshuset. Nu pågår det förberedelser att flytta tingshuset ännu en gång och det tycker jag är bra att man försöker att bevara de gamla byggnaderna som finns. Borås Stad borde ta efter detta och tänka över ett bevarande av den gamla Tullenstugan på Tullen, kan Bollebygd flytta hus så kan även Borås göra det. Kan inte Tullenstugan stå kvar vid Göteborgsvägen så tycker jag att de ska göra en flytt till Ramnaparken till de andra gamla byggnaderna.

Foto Glenn Murberg 20180530

Tingsklockan hänger i den stora salen. Jag har tänkt att jag ska fotografera några kort en gång i veckan och se hur arbetet med flytten flyter på och det kommer säkert ett annat blogginlägg om tingshuset när det är flyttat. Jag har försökt att få tag i en gammal bild på tingshuset men har inte lyckats, så den bilden jag har på huset är avfotograferat från en tavla som hänger i tingshuset. Är det någon läsare som kanske har någon gammal bild på byggnaden så vore jag väldigt tacksam om jag fick ta del av det.