Blogg

Tämta Kyrka

När man vid 1800-talets mitt byggde man nya kyrkor i stället för de små och ofta förfallna medeltida templen, så byggde man ofta sitt Guds-hus på den föregående kyrkans plats men så var det inte i Tämta. På platsen där kyrkan stod tidigare har man rest en minnessten och på denna kyrkogårds finns det många mycket gamla gravstenar som troligen är ifrån 1500-talet.  Detta skrev jag i mitt föregående blogginlägg. Sockenmännen i Tämta hade i förväg noga bestämt platsen för den nya kyrkan. Enligt majstämmoprotokollet år 1859 ville man välja en annan plats, belägen på Kihls hed mitt i mellan Tämta by och Hestra gård. Efter detta avgörande beslut och då man tidigare fått kungens tillstånd att bygga, var det dags att börja forsla fram sten, ” 2 kubikfamnar sprängd sten på varje oförmedlat mantal”. Det gick fort med själva bygget man började att bygga den 9 maj 1865 och den 8 oktober samma år kunde man hålla den första gudstjänsten i kyrkan men först efter 10 år den 10 oktober år 1875 kunde man inviga kyrkan. Man hade inte tidigare haft råd att offra de 1 000 riksdaler som målningen kostade.

Foto Glenn Murberg 20080920

På Borås museum finns en madonnabild från medeltiden som har sin plats i Tämta gamla kyrka. Några klenoder från den gamla kyrkan finns bevarade, predikstolen är från 1600-talet den målades år 1761 av konstnären Detleff Ross från vars hand vi har så många bevarande konstskatter i våra kyrkor. Utom denna fina målning har församlingen ett värdefullt minne av Ross i de två ljusstakar som han överlämnade till Tämta kyrka när han hade slutfört målningsarbetet. Dopfunten härstammar från medeltiden och kyrkan har en ljuskrona med glasprismor från år 1869. År 1920 skänkte kyrkliga arbetskretsen en krona av böhmisk kristall och över läktaren hänger en värdefull smidd mässingskrona från 1600-talet. Av äldre föremål kan nämnas ett i sakristian inom glas mycket vackert 1600-tals broderi, en kollekthåv från 1772 med klocka, ett mycket gammalt vinankare som förr användes för förvaring av nattvardsvinet. Det finns även en gammal kollektbössa av ek och sådana finns även i Borgstena och Vänga.