Blogg

Stora Torget

Stora Torget omkring år 1890 och hela torgytan är belagd med kullersten. Till vänster om obelisken stod det gamla rådhuset. Stenhuset till vänster Torggatan 21 uppfördes år 1888 och det senare stenhuset Torggatan 23 vägg i vägg med nr 21 byggdes år 1892 och det gamla trähuset har sannorlikt revs strax innan man fotograferade bilden. Torggatan 21 som uppfördes 1888 är Hantverkarföreningens hus och uppfördes av slaktare J P Pettersson och var det första stenhuset runt Stora Torget.

Stora Torget har genomgått en stor förändring sedan denna bild fotograferades och inget är sig likt, de enda riktigt gamla husen som står kvar är gamla bankhuset och rådhuset. I dagens läge så är det mycket lådhus runt torget och väldigt charmlöst enligt mitt tycke.

Foto Glenn Murberg 20171016

Här är en bild som jag fotograferade den 13 oktober och det gamla stenhuset som vi såg på den gamla bilden låg precis bredvid det gamla bankhuset. Så förändraringarna är stora på dessa bilder och det skiljer 127 år mellan bilderna och kullerstenen är utbytt sedan många år tillbaka och obelisken är flyttad från torget till korsningen Yxhammarsgatan/Allégatan och blivit ersatt av torgbrunnen. Torggatan går från Västerbrogatan till Kungsgatan, sträckan mellan Holmsgatan och Viskan utlades till gata strax efter 1822 års stadsbrand. Idag så är Torgatan, Stora Brogatan, Österlånggatan ihop byggda med torget och ingen biltrafik.

Det är synd att alla gamla byggnader försvann runt torget man kunde i alla fall sparat de gamla stenhusen och haft något att visa eftervärlden men grävskoparna gick hårt på husen kring torget. De gamla huset har ju en charm över sig och det kan man inte säga om de husen som står där i dag, bara raka hörn och inga utstickade torn eller något annat utstickande. Men tyvärr så är det bara att acceptera det som det ser ut i dag, mer än så kan man inte göra men jag gillar inte det.