Blogg

Stora Brogatan/Lilla Kyrkogatan

Här har ett gammalt hus fått ge vika för en ny byggnad, bilden är fotograferad den 7 april 1916. Byggnaden som sedan kommer att uppföras på denna rivningstomt är samma byggnad som Bergs Kaffehandel ligger i nu. År 1964 registrerades verksamheten med det nuvarande namnet. Den rivna tomten är Stora Brogatan 26 och nybygget stod klart redan 1916 och i Bergs nuvarande lokal fanns guldsmeden Rahlén. Bergs Kaffehandel började i Borås på Hallbergsgatan 12 år 1936 eller tidigare.

Byggmästarefirma H Isacson & son stod för uppförande av den nya byggnaden och arkitekten heter Lars Kellman. Byggnaden som låg här tidigare kallades för Settergrenska huset.

Foto Glenn Murberg 20150801

Denna bild fotograferade jag den 1 augusti 2015 så ser man skillnaden på nästan 100 år, de enda gamla byggnader som finns kvar runt torget är gamla Handelsbanken och Rådhuset med byggnaden med Bergs Kaffehandel är ju nästan lika gammal som de två. Även Sörners Fotomagasin fanns i denna byggnad.

Det är synd att man har byggt sönder byggnaderna runt torget man kunde dock sparat en del byggnader och de nya byggnaderna kunde man byggt i samma stil som de gamla. Ibland kan man faktiskt tro att det är dagisbarn som ritar de nya byggnaderna, för de ritas som man ställer mjölkkartonger på varandra och helt utan charm, titta bara på höghuset på Druvefors där finns ingen charm alls. Förr i tiden kunde man i alla fall bygga tinnar och torn och utsmyckning i tegelväggarna, det kan man se på Slottet på Sparregatan där Lars Kellman också var arkitekt och där ser man riklig utsmyckning på väggarna. Sedan ska de nya byggnaderna passa in i miljön och framför allt ska man bygga bostäder så ska ju vanliga löntagare ha råd att bo även i centrum om de vill. Man får nog ta och tänka om.