Blogg

Stora Brogatan 28

Stora Brogatan 28 fotograferad från Stora torget. Byggnaden uppfördes omkring 1828 i två våningar, kontor-, affärs- och lagerlokaler. På 1880-talet fanns Oscar Janssons Musik och Pappershandel i denna byggnad och troligtvis så är bilden från 1880-talet. Det är synd att vi inte har flera sådana här hus i Borås. Dom är charmiga med dessa vackra portar med mycket snickarglädje samt sessa halvmånefönstren. Byggnaden som kallades ”Politiska knuten” då stadens borgare brukade samtala om stadens angelägenheter. Sedan var Borås första telefonstation inrymd här och likaså stadens första biograf, Boråsbiograf som hade lokal där till omkring år 1913.

Ägare till fastigheten på 1940-talet var Jean Medberg och låg i kvaretet Pan 2,3 och hade adresserna Stora Brogatan 28, Österlånggatan 40-42 och Lilla Brogatan 27. På Lilla Brogatan fanns Lindskogs bokbinderi som grundades av Euphrosyne Lindskog år 1890 och Strömers Maskin filial kylskåp och kylanläggningar. På Stora Brogatan fanns AB Hugo bosättningsartiklar och eletrisk armatur och denna bosättningsaffär som många år drivits av Carl Christiernin övertogs år 1905 av Jean Medberg som år 1924 överlät den på Boreus AB som år 1935 uppgick i AB Hubo grundad av C. J. E. Gustafsson och Georg Garby.

Österlånggatan 40-42 låg Martin Blomqvist AB, fruktaffär och kaffehandel grundad av Martin Blomqvist 1928. Kortvarumagasinet Manufaktur grundades F. O Högman år 1926. Jag vet inte exakt när denna byggnad revs men jag tror att det var på 1970-talet och under 1960-1970-talet genomgick Stora Torget en enorm förändring då man rev alla husen mellan torget och kyrkan. Det var lika så på andra sidan torget där försvann alla gamla trähus också. Synd att man inte sparade några gamla trähus runt torget det hade varit vackert om de hade funnits kvar. Som jag tidigare har skrivit i bloggen så måste vi bevara lite av det gamla och vårda vårt kulturarv och samtidigt kunnat vara stolta över de gamla byggnaderna.