Blogg

Södra Torget med Flaménska Gården i bakgrunden

Den yta som vi ser här på bilden skapades genom att den befintliga bebyggelsen revs, troligen gjordes detta år 1895. Bilden är fotograferad någon gång på 1920-talet. Det är svårt att tro att Södra Torget har var bebyggt förr i tiden. Orsaken till att man skapade ett nytt torg var att Borås växte enorm mycket och de befintliga torgen inte räckte till helt enkelt till all handel. När man hade rivit byggnaderna så fick torgytan namnet Nya Torget eller Södra Torget som det blev senare. I början av 1900-talet användes torgytan för att bland annat sälja hemslöjd i trä och kallades då i folkmun för Trätorget men försäljningen bestod inte bara av träslöjdsvaror utan också möbler bland annat ifrån Ballebo (Bollebygd) och spannmål och rotfrukter. Nu kan man konstatera att Södra Torget endast fungerade i 38 år, 1936förvandlades Trätorget till busstorg.

Foto Glenn Murberg 20171221

Den 21 december 2017 fotograferade jag denna bild och det har hänt en hel del sedan det var ett salutorg. Södra Torget är ett av de torg som inte är planerade i den ursprungliga stadsplanen. På torget fanns tidigare de så kallade ”Tullhustomterna” en gles bebyggelse som egentligen låg utanför staden. I korsningen Österlånggatan/Åsbogatan fanns tidigare den Södra tullporten, vilket markerade stadens gräns mot söder. Detta var infarten för besökare från bland annat Åhs och Kinds härader. Efter sen senaste stadsbranden år 1827 återuppbyggdes husen i området och samtidigt passade man på att göra en förlängning av den befintliga stadsbebyggelsen söderut med Österlånggatan. I stadsplanen innebar det förändringar från år 1827 innebar det att flera tomter inne i den gamla stadskärnan inte kunde bebyggas igen och ägarna kompenserades därför med nyskapade tomter söder om staden. Den bebyggelsen uppfördes främst runt Färgerigatan, Källegatan och Allégatan. Det finns ju en del gamla gårdar kvar runt Södra Torget ifrån 1800-talet och det är Hemgården som först hette Memsenska sedan blev det Utfallska och nu Hemgården sedan på den södra änden Flaménska gården och den norra änden Strömqvistska gården.