Blogg

Södra Björke kyrka

Medeltidskyrkan i Södra Björke blev mot slutet av 1700-talet alldeles för liten och dömdes därför ut och byggdes om år 1774. Det dröjde dock betydligt längre innan inredningen blev klar, ända till år 1779.  På en tavla i koret kan man läsa att Södra Björke kyrka målades 1821 och reparerades 1869, då den fick läktare samt nya fönster och bänkar. En grundlig restaurering genomfördes år 1921, då vapenhus och sakristia tillkom. Klockan, som hänger i klockstapeln är gjuten av N. Billsten i Skara.

Vid restaureringen år 1953 målades hela kyrkan i fina ljusa färger. Bänkarna i ljusbrunt och ljusblått med dörrspeglar i fin marmorerad färg. Det var Olle Hellström som gjorde arbetsbeskrivningen och kontrollerade arbetet, som utfördes av Bröderna Sahlén, Ljung. 1964 utfördes en mindre renovering av exteriören och den vackra klockstapeln fick en ny brädfodring och målning.

En stor och fin altarprydnad lägger man särskilt märke till med den korsfäste Kristus som mittmotiv. Vid korsets fot syns Maria och vid båda sidor änglar. Dopfunten, en raritet av sandsten troligen från 100-talet. På cuppans liv syns figurer bland annat två djur vända mot varandra med förenade fötter. Djuren har utsträckta tungor, olika svansar, den ena nedåtböjd med lejonplym. Vid den senaste renoveringen togs den gamla fina färgen fram på predikstolen. Fönstren har konstglas med en vacker målning på den övre rundeln och utanför kyrkan på kyrkogården står en solvisare med årtalet 1717.

Foto Glenn Murberg 20090508

Södra Björke kyrkogård är medeltida liksom kyrkan, kyrkogården är liten, rektangulär och inhägnas av kallmurar med smidesgångjärn i väster till prästgården. Kyrkan är placerad i öst-västlig riktning på nordvästra delen av kyrkogården. Och i sydväst står klockstapeln. Kyrkogårdsmuren är av rundad natursten och innanför den står en trädrad av hamlade lindar. Grinarn är likandt utförmade och uppsatta år 1900 och tillverkade av smeden Oskar Magnusson, den västra enkel och den södra med två grindblad. År 1829 fanns inga gravstenar på kyrkogården och en liten torvmosse och en liten åkerlycka hörde då till kyrkan men var bortlejda. Vid utvidgningen 1921 fanns kallmur, grindar och en ekonomibyggnad i norr. Vägen i väster ledde till prästgården och i söder till landsvägen.