Blogg

Rya Fattighus

Rya fattighus låg på den plats där som Borås Wäfveri byggde sitt nya beredningsverk på 1960-talet. År 1892 invigs Rya Fattiggård som den hette närmare bestämt den 28 april klockan 15.00. Det var Torpa församlingsmedlemmar som för sina fattighjons underhåll och förplägning inrättat en så kallad fattiggård ute vid Rya, ett stycke norr om Ålgårds kvarn. Till denna fattiggård i Rya flyttade hjonen in i hösten 1891. Nu skulle genom några församlingsbors försorg en liten högtidsstund beredas dem, eller om man så vill någon slags invigning av anstalten skulle ske.  Kort efter klockan 15.00 var alla samlade och hjonen även en del församlingsbor hade tagit sin plats i den rymliga matsalen. Det fanns även andra som ville närvara men fick stå i de angränsande rummen. De vill genom att så talrikt komma tillstädes visa sitt intresse för såväl anstalten som dess skyddslingar. Dessa senare tycktes också sätta värde på den uppmärksamhet, för vilket de blev föremål.

Aktern börjademed att man sjöng psalm 261: 1-3. Därefter nedkallade pastorn i en bön. Han talade om hur tunga bekymren för livets uppehälle många gånger kunde vara och hur Torpa församlingsbor velat för sina i detta hänseende nödställda skingra bekymren genom inrättande av denna fattiggård. Hjonens antal var nu 34 stycken därav 12 barn. I varje rum bodde 4-5 stycken, dock i ett rum upp till 7 stycken. Detta rum ska ha varit ganska stort och varje rum var försett med en ventilationsapparat. Alla hjonen såg nöjda och belåtna ut och kosten sades vara kraftig och närande. Dock var i synnerhet den första tiden saknaden efter kaffe kännbar. Kaffe kunde man inte bjuda på mera än 3 gånger i veckan. Var och en hade sitt arbete att syssla med, allt efter förmåga. När någon tröttnade så fick han genast gå att vila sig. Kvinnorna brukade spinna, sticka strumpor med mera och karlarna sågade ved och skulle nu snart hjälpa till med vårarbetet.

Jag vet inte när fattigstugan försvann, men det kanske mina läsare kan hjälpa mig med med årtalet när man rev fattiggården. Eller lika så om du har bilder på fattiggården vore trevligt också.