Blogg

Rådhuset Del 1

Skrev lite om Rådhuset i förra blogginlägget och hittade denna vackra bild på den fina byggnaden. Året är 1940 och obelisken pryder fortfarande Stora Torget och det kommer den att göra cirka 4 år till innan den flyttas till Allégatan/Yxhammarsgatan där den fortfarande står kvar i dag. Sedan kom springbrunnen på plats på torget och fortfarande står den och sprutar vatten på sommaren men i dagens läge är det tyvärr inte samma tryck i den. Bygget av ett nytt rådhus i Borås hade aktualiserat i Stadsfullmäktige redan år 184 då doktor August Charles lämnade i en motion i frågan. Det gamla rådhuset från 1831 hade med åren blivit för litet och kunde inte längre rymma stadens växande administration. Bakgrunden till detta var att Sverige införde nya kommunallagar år 1862, vilket krävde en omorganisation av den kommunala verksamheten.

Foto Glenn Murberg 20150612

En bild på rådhuset som jag fotograferade den 12 juni 2015 och skicket är samma som den gamla bilden, förutom klängväxten på fasaden. Bland annat uppstod ett behov av fler och större kommunala styrelser och inrättningar. Under åren fram till år 1906 diskuterades ett antal förslag som innebar att ett nytt rådhus skulle byggas på den befintliga rådhustomten vid Stora Torgets västra kortsida. Ett annat alternativ var att behålla det gamla rådhuset och som ett komplement utnyttja befintliga lokaler i det Nellsonska huset på motsatta sidan torget där rådhuset ligger i dag. Slutligen bestämde man sig för att uppföra en helt ny byggnad som skulle ligga på de Nellsonska och Lindborgska tomterna vid Stora Torgets östra ände. Handlaren Hans Nellson även kallad för ”Rike- Nellson” hade tidigare donerat sitt hus till staden och endast Lundbergs hus och tomt behövdes lösa in.

Kostnaden blev 100.000 kronor vilket kvittades mot en försäljning av den tomt där det gamla rådhuset stod. I Januari 1906 gjorde de välkända boråsarkitekterna Lars Kellman och Herman Göransson de första skisserna samt kostnadsberäkningar på ett helt nytt rådhus i kvarteret Justitia. Det slutliga beskedet om att en ny byggnads skulle uppföras togs efter två timmars debatt av stadsfullmäktige den 14 juni år 1906. I beslutet ingick även en försäljning av den gamla rådhustomten samt att anslå 10.000 kronor till en arkitekttävling för ett nytt rådhus i Borås.

Fortsättning följer på fredag med del 2 och lördag eller söndag med del 3 av rådhuset med lite interiörbilder.