Blogg

Österlånggatan mot söder

Österlånggatan mot söder troligen fotograferad från Stadshotellet, man ser i höger bildkant en av Borås vackra byggnad von Ahnska huset. Det lilla charmiga trähuset med adressen Österlånggatan 15 och låg i kvarteret Ceres. Byggnadsåret skulle jag tippa på i mitten av 1800-talet och typiskt ett Karl-Johans hus och det var uppfört i 2 våningar med vind och butikslokaler. Blomsteraffären Darwin och företaget var grundad av trädgårdsmästare Carl Hallström år 1910 och från år 1941 var det Elenora Lang som var innehavare till blomsteraffären, P. J Petterssons Eftr. Charkuteriaffär och den grundades av P. J Pettersson och från om med år 1935 var det Bröderna Olsson som innerhavare av affären.

Byggnaden bredvid är nr 17 var uppförd i trä och var sedan reveterat och senare påbyggt av byggnadsmästare Bergström. Byggnaden var uppförd och inredd vindsvåning och affärslokaler. I hörnet av Österlånggatan – Skolgatan låg Sällförs Järnhandel och den grundades av köpman Johan Sällfors och köpman Otto Malmströmår 1909 och innehavare från och med 1940 var köpman Bertil Sällfors. Övriga butiker på Österlånggatan 17 var bland annat Tvålhuset Resia och innehavare var Industri AB Sylva, Landskrona och Gertrud Wilberts Guldsmedsaffär innehavare G. Wilbert från år 1934.

I dag är dessa två byggnader ett minne blott och jag tror att dessa revs i mitten av 1980-talet om jag inte missminner mig helt. Idag är det en större tegelbyggnad här på platsen och tar upp hela ytan mellan Allégatan och Österlånggatan. Man grävde bland annat fram rester av en gårdsplan och avloppsränna från sent 1700-tal vid Skolgatan i kvarter Ceres år 1984.

    Foto Glenn Murberg 20150612

    Avloppsrännan är bevarad men tyvärr inte gårdsplanen och tyvärr så är denna ränna inte till allmän beskådning eftersom den är instäng på innegården där som AB Bostäder hade sitt kontor innan de flyttade till Wiskaholm. Det tycker jag är synd för alla dessa kulturminnen ska vara tillgängliga för alla och när jag var i Borås år 2015 och fotograferade hade jag turen att få komma in och fotografera denna ränna.