Blogg

Nyrenoverade Vattentornet

I torsdags den 25:e oktober var jag och inspekterade renoveringen av vattentornet och det var en väldigt fin renovering. Alldeles nyligen försvann byggställningarna och byggtältet och stenen är blästrad och nya fogar mellan stenarna. Man ser hur vackert vattentornet har blivit efter renoveringen, ser nästan ut som när det var nybyggt för 118 år sedan. Man har till och med bytt ut fönster för att byggnaden skulle återfå sitt originalutseende och även dörren uppe i tornet är dörren utbytt till en stilmässig dörr. Dessutom har man bytt ut kättingen som satt runt grindarna mot ett vanligt lås plus att man har satt ett specialskydd så man slipper att låset vandaliseras.

Foto Glenn Murberg 20181025

Här ser man hur vackert tornet har blivit samt de utbytta fönstren plus hur alla granitsten riktigt gnistrar efter renoveringen. Vattentornet är väl Borås mest kända siluett. Vattentornet invigdes nämligen den 1 juli 1900 och var sedan i bruk fram till slutet på 1960-talet.  När tornet byggdes var Borås inne i en mycket expansiv fas och det gamla vattenverket vid Pickesjön klarade inte längre behovet. Detta hade anlagts 1881 och vattnet leddes med självtryck till en reservoar i Annelundsparken. Ingenjören Gustaf Richert utformade ett förslag med ett vattenverk vid Ålgården och en hög reservoar på Kvarnberget, 47 m högre. Vattnet skulle tas från rullstensåsen utefter Viskans dalgång, men ibland kom även orenat vatten från ån in i systemet. Anläggningen skulle, tillsammans med den gamla från Pickesjön, räcka för 40 000 invånare.

Foto Glenn Murberg 20181025

Kvarnen vid Ålgården ändrades till pumphus. Brandkåren behövde något högre tryck och anläggningen kompletterades med ett 13 m högt ståndrör, vilket förklarar behovet av ett torn. Själva vattenreservoaren är nämligen nedsprängd i berget och rymmer 780 kbm. Från 1923 kompletterades anläggningen vid Ålgården så att den även kunde ta emot åvatten, som snabbfiltrerats och steriliserats med klor. Änkan Maria Hedin (Lyckan) sålde mark för 10 000 kr och bokhållaren Börjesson för 2 000 kr på Kvarnberget. Som arkitekt anlitades Erik Josephson. Han hade stort intresse för försvarsbyggnader, vilket kan förklara vattentornets utseende. Byggmästaren Martin Johansson åtog sig att bygga reservoaren för 20 000 kr och den överbyggda borgen för 25 000 kr.

Det är så här man ska ta hand om sina gamla byggnader och vi får hoppas att vattentornet får stå i många, många år till. Jag vill tacka Borås Stad att jag fick studera vattentornet efter renoveringen och det var lärorikt att gå omkring där och titta på resultatet. Bjuder på en liten video som jag filmade uppe i tornet över Borås.