Blogg

Marknadsdag på Stora Torget

Stora torget var en plats där man sålde både grönsaker och kött. Denna torghandel blev allt populära eftersom att vägarna förbättrades på 1800-talet. Bilden är fotograferad år 1918 och då hade Borås torghandel på Stora Torget och på Södra Torget nuvarande busstorget.  Här på bilden har damerna tagit på sig sina finkläder när de ska handla lite grönsaker. Här har man lagt upp vitkålshuvuden, knippen med mörötter med mera och det var inte alltid som grönsakerna låg på bordet utan det kunde hända att man la det direkt på stenläggningen.

Borås var en stad där många utsocknes kom till för att sälja sina grödor eller det kunde även vara dess trähandverk. Under 1800-talet var det först och främst de bofasta köpmännen i Borås som hade siktet inställt på landsbygdsbornas välfyllda plånböcker under marknadsdagarna. Men redan från mitten av 1700-talet växte ju hela Sveriges befolkning och landsbygdens köpkraft ökade och vilket gjorde att både antalet marknadsbesökare och köpmän blev fler till antalet. Marknaderna i Borås var också viktiga mötesplatser mellan lantbrukare och tjänstefolk samt som kreatursmarknader. Kreaturshandeln spelade också en viktig roll på marknadsdagarna, den var ofta årstidbunden till vår och höst och fanns på en öppen plats i stadens utkant som till exempel för Borås fanns den på Fänabacken söder om Borås som satte igång tidigt på morgonen. På detta sätt så kunde bönderna få ihop lite pengar som de sedan kunde handla för i de försäljningsbodarna och stånd som fanns på marknadsplatserna men det kunde även bli ett litet krogbesök för att släcka törsten med lite brännvin.

Det var väl så att kvinnorna gick bland stånden med grönsaker och kött medan mannen gick bland boskapshandeln. Det var väl mest trähantverk som såldes på Södra Torget och sedan livsmedel på Stora Torget och som jag skrivit tidigare att man även använde Södra Torgets södra del till hästparkering. I dag används inte Stora Torget till så mycket förutom på sommaren med sommartorsdagarna. Jag har sett lite stånd på torget och det är bra att det finns lite handel kvar på Stora torget men det skulle vara mera tycker jag.