Blogg

Lilla Brogatan

En vacker vy från Allégatan västerut omkring år 1891, hela gatan är belagd med kullersten och här ser vi träden som planterades efter den 4:e och sista stadsbranden. Likaså syns det på Allégatan hur den sluttar ner mot Lilla Brogatan, det ser lite annorlunda ut i dag, de flesta huset är borta i dag, däremot byggnaden till vänster vid personen i backen finns kvar än i dag.

Foto Glenn Murberg 20150801

Så här ser byggnaden ut när jag fotograferade den 1 augusti, så det finns allt en del guldkorn kvar efter rivningshysterin. Lilla Brogatan går i dag från Varbergsvägen och upp till Kungsleden. Namnet Brogatan nämns redan år 1661, troligen åsyftas Lilla Brogatan. I en gammal karta (Datan 1728) kallas gatan mellan Viskan och Holmsgatan för Lilla Brogatan medan sträckningen mellan Holmsgatan och ”staketet” nuvarande Kungsgatan hette Grännen. På kartan år 1789 kallas gatans östra del Lilla Gränden. Som jag nämnde tidigare att man planterade träd efter sista stadsbranden år 1827 så passade man även på att bredda gatan. År 1923 fälldes alla träd på gatan och nuvarande träd planterades i början av 1980-talet.

Som jag skrev i förra blogginlägget att man borde sätta ut skyltar och bilder på de byggnader som in dag är borta och det är likaså med de gamla byggnader som fortfarande står kvar borde det sitta en skylt med vem som byggde huset och vilket år. Samt vilka kända personer som bodde i husen, som t. ex vid Strandgatan där Ada Damm bodde borda man sätta upp en skylt på fasaden. Tror jag ska lägga ett förslag till Borås Stad om detta och se vad dom säger om det. Det finns en del skyltar utsatta bland annat på Rådhuset, Flamenska gården och Hemgården tror jag annars är det mest i Stadsparken det finns skyltar på de byggnader som i dag är borta.