Blogg

Kvarnruin i Seglora

En gammal kvarnruin vid Viskans kant som ligger en liten bit ifrån kyrkan. Den gamla kvarnen hölls igång med ett vattenhjul och kvarnen sköttes av under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet av Johan Svensson som var ifrån Revesjö, han flyttade sedan till Svaneholm. Han efterträddes av en man som hette Glahd som verkade som mjölnare i många år.

Foto Glenn Murberg 20170202

Foto Glenn Murberg 20170202

Här är den del av maskineriet som förfaller mer och mer för varje år som går. På 1900-talet köptes kvarnen av Carlsten som var från Seglora och han lät installera en generator och levererade ström till olika gårdar och småindustrier. Han lät också uppföra en såg som var i drift under många år. Man hade placerat ett par rejäla stockar över kvarndammen som man kunde gå på och på detta vis skapades en genväg till kyrkan för personer som var ifrån Svaneholm och övriga som bodde på andra sidan av Viskan och detta var innan bron vid Sälgered var byggd.

    Kvarnen i Seglora

    Så här såg kvarnen ut när den var i drift och jag vet inte vilket år bilden är fotograferad och likaså vet inte hur länge den var i drift. Lite synd att man låter en så pass stor kvarn lämnas år sitt förfall. Efter Viskans kant har det funnit en del kvarnar och en bit ovanför Seglora kvarn fanns också ett lite större sågverk som var uppfört av Alfred Ström sedan han hade köpt in Nordgård 3:3 detta sågverk hade Alfred i många år och det gav arbete till många anställda. År 1947 överlät han sågverket på sönerna Gunnar, Einar och Ingvar Ström som drev detta till 1966. Kan ju tillägga att Alfred ägde också en ångsåg i Hulud

    Foto Glenn Murberg 20170202

    Foto Glenn Murberg 20170202

    Strax norr om Viskadalens Folkhögskola ligger ett litet ställe med namnet Slätta, intill denna plats låg på senare delen av 1880-talet en såg och man kan ännu i dag se lämningar efter den damm som tillhörde anläggningen. Omkring 1880 tjänstgjorde som sågmästare en värmlänning som hade en dotter med namn Rika. Så det finna en massa damm- och kvarnlämningar runt om i Sjuhärad och jag vet att mellan Seglora och Viared ska det ha funnits en hel del. Så det blir att ta kameran i höst och ut i skog och mark och dokumentera dessa innan dessa hemska skogsmaskiner kör sönder vårt kulturarv. Du som bor i detta område och vet var dessa ruiner ligger hör gärna av dig med ett mail tar tacksamt emot alla förslag som möjligt.