Blogg

Kvarnlämning i Borgstena

Ännu en kvarnlämning i Borgstena och denna ligger en liten bit nedanför fotbollplanen. Området är ca 180 x 30 meter och består av en kvarngrund och en stensatt åfåra. Tyvärr är dammvallen borttagen men det finns i alla fall en massa lämningar kvar. Denna kvarnlämning är ganska så stor och fallet i ån är cirka 1 meter högt. En kvarn är markerad här på en geometrisk karta år 1949, rågångsåtgärdskarta år 1795, laga skifteskarta år 1852, generalstabskartan år 1869 och på häradskartan år 1890 och på häradskartan är kvarnen markerad som Borgstena Qvarn.

Foto Glenn Murberg 20171230

Norr om kvarngrunden finns en källargrund som är ca 8 x 6 meter av kallmurade stenar som är kraftigt övertorvade och åkanten är stenskodd av stenar. Det finns ett antal som har bott vid denna kvarnlämning bland annat mjölnare Petter Johansson i från Od född 1817 och död 1874 och bodde i torpet tillsammans med sin hustru Britta Stina Larsdotter från Alingsås född 1820 och död 1920. Familjen flyttade in på Haraldsgårdens kvarn år 1860 och kom ifrån Bredared och år 1861 flyttade de till Molla.

    Foto Glenn Murberg 20171230

    Sju familjer har bott på Haraldsgårdens kvarn. Troligtvis var före detta soldat Johan August Glad från Fännerslunda född år 1856 och död år 1939 tillsammans med sin hustru Eugenia Sofia Isaksdotter från Gingri född år 1853 och död år 1929. Det flyttade in år 1901 och kom ifrån soldattorpet Lindstorp Södra där Johan August hade tjänstgjort som soldat och de bodde kvar fram till år 1903 då det flyttade till Bredared.  Det vore trevligt att få veta mera om denna kvarn bland annat när verksamheten upphörde och lika så om det finns något bild på kvarnen så får du gärna maila mig. Det är som jag har skrivit tidigare så finns det massor av kulturminnen i våra skogar och vill gärna har förslag på andra kvarnar, och andra småindustrier som fanns ute i våra skogar. Man borde röja upp med nedfallna träd och sly och frilägga lämningarna så man ser dom tydligare.