Blogg

Korsningen Allégatan – Lilla Brogatan

Arkivfoto från Borås Energi och Miljö

Allégatan norrut med gatuarbete och troligtvis så håller man på att lägga ner fjärrvärme i gatan och bilden bör vara fotograferad i början av 1960-talet. Detta var innan Tempohuset var på plats då när det gamla trähuset låg i kvarteret Pandora intill Rådhuset. Det gamla trähuset är byggt på 1800-talet och ombyggt 1897 och uppfört i en våning med vindsvåning och källare. Det gamla trähuset hade adressen Allégatan 42, Lilla Brogatan 31 och Stora Brogatan 32, på bilden så ser träkåken ganska så nergånget och det verkar vara populärt att låta byggnaderna förfalla så man måste riva dom. Det fanns lite butiker i denna fastighet också bland annat Nya Modeaffären och Weimmans Elektriska med adress Lilla Brogatan 31. På Stora Brogatan 32 fanns Unges Kemiska Tvätt AB och Varuhuset Manufaktur.

Sitter här och funderar, stadsbussarna gick Österlånggatan norrut men jag har för mig att de sedan kom upp via Lilla Brogatan upp mot Allégatan men jag ser på bilden att bussen kommer upp via Stora Brogatan. Men det kan ju ha med gatuarbetet att göra.

    Byggnaden till vänster i kvarter Pamona med adress Lilla Brogatan och Allégatan 44 uppfördes 1939 i armerad betong. Byggnaden är uppförd i 5 våningar med kontors-, affärs- och lagerlokaler. Denaför denna byggnad finns en äldre träbyggnad som fortfarande finns kvar i dag och den byggdes under första delen av 1800-talet i två våningar och vindsvåning. Direktör Wilhelm Rudell köpte fastigheten på Österlånggatan 43 av ryttmästare Algot Hagström måg till dr. S. Elmlund som tidigare ägt den.

    Foto Glenn Murberg 20150801

    Här är en bild som jag fotograferade år 2015. Direktör Huden övertog 1890 en befintlig speceriaffär, drev samtidigt tillverkning av saft började 1893 försäljning i mindre skala av färger och tapeter. Speceriavdelningen bibehölls till 1918, varefter firman helt övergick till färg- och kemikaliebranschen. Sonen disponent Nils Rudell inträdde 1922 i firman som 1928 ombildades till aktiebolag, direktör Wilhelm Rudell född 1862 och död 1944, sonen Nils Rudell övertog direktörsrollen från 1944.