Blogg

Gamla Rådhuset

Det gamla rådhuset hade tjänat ut och bilden är fotograferad runt år 1910. Bakom den gamla ser vi det nya Rådhuset med sina två torn mot himlen. Alltefter som staden växte ökade också de representativa anspråken, det gamla rådhuset hade blivit för litet och ansågs sannolikt av stadens styrande som alldeles anspråkslöst för en stor stad som Borås. Ett nytt avsevärt större och betydligt mer påkostat rådhus uppfördes istället på torgets östra sida och stod klart år 1910. Det var stadens femte eller möjligtvis sjätte i ordningen. Byggnaden inrymde rådhusrätt, polismyndighet samt kommunala förvaltningslokaler med alla därtill hörande funktioner.

Fotografen står på Lilla Torget och den lilla torg fick en kort och relativt anonym del i stadens historia eftersom det bara existerade i 80 år. Torget skapades i samband med att Borås stadsplanerades efter 1822-års stadsbrand. Det nya rådhuset i staden fick från år 1831 en placering på Stora Torget som innebar att en ny torgyta skapades på husets baksida i anslutning till Västerlånggatan. Den nya torgytan fock namnet ”Lilla Torget” och det användes som ett salutorg. I folkmun fick det namnet ”Trätorget”, sannolikt för att trävaror som möbler och hemslöjd såldes där. När Södra torget skapades år 1895 flyttades denna handel dit. Lilla torget utraderades i samband med att den gamla rådhuset revs. Till en början införlivades Lilla torget med Stora Torget under cirka fyra år. När sedan Borås Enskilda Bank, vilket senare gick upp i Svenska Handelsbanken, startade bygget av sitt nya bankpalats år 1914, försvann den tidigare torgytan helt när det nya bankhuset i pincip byggdes på den yta som var Lilla Torget.

Kvarteren invid Stora Torget har traditionellt sett alltid haft stadens högsta tomtvärden. Här har därför de flesta av de största, högsta och mest påkostade husen i Borås byggts genom århundradena. I den likartade tätbebyggelsen som uppfördes i hela Borås efter stadsbranden år 1827 markerades invånarnas status främst genom att de hade sin bostad vid, eller i omedelbar närhet till Stora Torget. I ”Karl-Johansstaden” Borås var det gamla Rådhuset från år 1831 det förnämligaste byggnadsverk vid Stora Torget. Byggnaden bestod på själva Stora Torget och var ett stenhus byggt med så kallas stöphusteknik. Tillsammans med handlaren Hans Nellsons stenhus på motsatt sida var Rådhuset stadens enda hus i två våningar.