Blogg

Flygfoto över Bryggare- och Fabriksgatan

En flygbild över Fabriks- och Bryggaregatan på tidigt 1940-tal. Det var innan Algot Johansson byggde tornhusen i hörnet Bryggare- och Fabriksgatan. Man ser hur många små gamla trähus som fick ge vika frö de större fabriksbyggnaderna. Sista huset som fik ge upp för snart ett år sedan är Mariedalsgatan 11, där Birgit Andersson levde hela sitt liv och fick slåss mot de som ville köpa hennes fastighet. Men Birgit sålde aldrig till de som vill köpa fastigheten under alla dessa år men tyvärr så tog allt slut våren 2020. Nu står tomten helt tom, det gapar ett stort hål mellan de stora byggnaderna och det har snart varit så i ett år. Förstår inte varför allt var så bråttom att riva fastigheten, det kan vara för alla protester som blev, det är bara en tanke som jag har.

Området som vi ser på bilden förtätades ganska kraftigt med början av 1900-talet och de var de stora framgångsrika konfektionsföretagen och även postorderföretagen etablerade sina byggnader runt Bryggare- och Fabriksgatan och dessa kvarter blev ett riktigt industrikvarter. Antalet anställda bland dessa företag bland annat Algots, Erla-Bolagen med flera var flera tusen anställda. Så kvarteren har ändrats ganska så mycket på alla dessa år. I nederkant ser vi Wiskabergs fabrik som är helt borta i dag det finns bara en liten mur vid Viskan som finns kvar som vittnar om att det har funnits en gammal byggnad där. I dag ligger Stadsparksbadet på denna plats. Det lilla huset framför Gummiväveriet finns det bara en parkeringsplats. Längst upp till vänster i bild låg Caltex bensinstation och sedan ovanför denna fanns fjärrbusstationen. Nuvarande Anna Lindhs park ser riktigt trevlig och mysig ut på denna bild med en rund grusgång med lite gräsmatta och ett runt blomsterland i mitten. Träden runt parken finns fortfarande kvar än i dag. Det är alltså en stadsbild som har förändrats ganska så mycket på 80 år.