Blogg

Fåglaviks Glasbruk Del 1 (2)

Nu har vi hamnat en bit ifrån Borås men när jag satt och tittade igenom min hemsida på bilder så kom jag in på Fåglavik. Då tänkte jag direkt på när man var mindre och gick i skolan när man fick åka på studiebesök till glasbruket och det var en intressant upplevelse. Men tyvärr så fick glasbruket stå och förfalla i många år innan något gjordes. År 2005 var jag och tittade på det förfallna glasbruket och gick även in och fotograferade denna byggnad som då liknade ett spökhus och det var ingen vacker syn när man gick runt och fotograferade. År 2007 så revs man denna byggnad men man valde att låta all byggnadsmaterial ligga kvar, det man gjorde var att man täckte alla rester men en duk och sedan la man matgjord över. I dag så är den en grön gräsmatta och de som inte känner till glasbruket kan aldrig tänka sig att resterna ligger under gräsmattan. Hur många av mina läsare var på studiebesök på glasbruken? Tänkte jag skulle dela med mig lite om historian om glasbruket.

Här under ligger hela byggnaden. Foto Glenn Murberg 2007

Fåglavik är ett litet industrisamhälle vid Västra stambanan beläget cirka sex kilometer nordöst om Herrljunga vid landsvägen mellan länsväg 181 i söder och riksväg 47 i norr. Fåglavik var en av tre stationer på sträckan Alingsås-Falköping och runt denna växte samhället fram. Stambanan korsar en mycket gammal färdväg mellan Skara och Borås som vintertid gick på mossar och vattendrag i dalsänkan. Trakten är skogrik och är en del av en gammal stor kronoallmänning kallad Edsmären, som sträckte sig mellan Västgötaslätten i norr och Falbygden i öster, samt anslöt sig till Sjuhäradsbygdens skogsområden söderut. Trakten kring Fåglavik var förr full av torv- och dymossar. På 1800-talet sköt den stora Linspångsmossen in en flik mellan stations- och bruksområdet. Det var en vik av den sjö som torvmossen en gång utgjorde och möjligen kan den ha gett upphov till ortnamnet Fåglavik. Men torvmossen kom med sitt bränsleförråd att bli upphovet till Fåglaviks glasbruk, verksamt 1874-1978. Glasbruket ledde till att samhället med livlig spannmålshandel kring stationen utvecklades och fick karaktären av bruks- och egnahemssamhälle. Grundaren av glasbruket var Anders Magnus Andersson från Filipstad, som sedan 1859 drev grosshandel i Göteborg med bland annat glas och porslin. Han hade sedan en tid velat starta ett glasbruk och i Fåglavik fann han såväl goda kommunikationer som bränsleförråd. Han köpte torvmossen nämnd ovan, en av de största och bästa, samt flera mindre. Arkitekt Axel Th. Lignell gjorde ritningarna till bruksanläggningen och 1873 startade arbetet med uppförande av arbetarbostäder som inledningsvis kunde hysa hantverkarna under byggnationen. Lignell var också brukets förste förvaltare fram till 1878.

    Fortsättning följer……