Blogg

Borgstena Kyrka

I 500 år har klockorna i klockstapeln kallat till gudstjänst på den högt belägna kullen i Borgstena. Själva kyrkan är mycket äldre än så, de äldsta delarna härstammar ifrån 1100-talet. År 1753 fick kyrkan sin nuvarande utformning och den var till en början en ganska liten kyrka men hade en förhållandevis rik utstyrsel. De takmålningar som finns i kyrkan målades av Boråsmålaren Detleff  Ross, när man betraktar de målningar som Detleff gjorde för ca 200 år sedan i flera kyrkor i Sjuhärad så hade han en god förmåga att blanda och få fram färger. Borgstena kyrka har fått åtskilligt med av krigsbytet från Tyskland. Nils Hufvudson-Dahl skriver på tal härom: ”Til Fristads och Borgstena kyrckjor i thetta (Vedens) härandet är en vacker skrud worden förärdt av thet som 1620 p Preussen eröfrades.” Var den här omtalade mässkruden sedan hamnat vet man inte, den finns inte kvar i Borgstena kyrka.

Foto Glenn Murberg 20080425

År 1763 när Detleff Ross målade kyrkan kom det flera frikostiga bidrag får olika köpmän i Borås. Anledningen till detta kan vara att Borås på denna tid bildade gemensamt pastorat med Fristad och Borgstena. I det här sammanhanget kan erinras om att det på Borgstena kyrkogård finns en gravtumba över en rådman Carling från Borås.

    År 1956 genomgick kyrkan en restaurering och de det viktigaste var att byta ut halvcirkelformiga altarringen som var ett arbete från 1800-talet mot kyrkan äldsta altarrundel.  Man hade funnit bevarande fragment av denna rundel i klockstapeln. Antikvarie Erik Bohrn kom till Borgstena och såg både på kyrkan och den gamla altarringen och lämnade ett förslag till rekonstruktion och konservator Olle Hellström fick verkställa arbetet.

    Foto Glenn Murberg 20080425

    År 1870 överlämnade Borgstena församling sin dopfunt till Historiska Museet i Stockholm. Dopfunten hade tidigare stått ute på kyrkogården och var skadad och söndervittrad. Dopfunten kan dateras till 1100-talet senare hälft. Församlingen har försökt att få tillbaka sin dopfunt men tyvärr har det inte lyckats. Enligt en årsringsdatering utförd av Alf Bråthen har kyrkan troligtvis byggt år 1146 och sin nuvarande utformning år 1750 och då utvidgades den 4 alnar åt söder och förlängdes till 16 alnars längd och det var då som de stora fönstren togs upp.

    År 2007 skulle man byta ut kyrkans golv påträffades ett par glasögon vilka man tror är från 1700-talet och ett antal medeltida mynt och resterna efter en begravd häst. Att begrava en häst i en kyrka har aldrig varit en kristen sed, så troligen har kyrkan byggts ovan på en hednisk grav.