Blogg

Borgstena Järnvägsstation 

Järnvägsstationen i Borgstena är den enda bevarande stationshuset efter järnvägen mellan Borås och Herrljunga. Vet tyvärr inte när bilden är fotograferad men skulle tippa på i början av 1900-talet. År 1880 byggde man ett vattentorn med kolbod och i november 1882 fattade man ett beslut om att för 200 kronor göra en brunn. År 1882 bytte man ut den befintliga vägbron som var byggd av trä mot en järnkonstruktion av sammanfogad räls. Trappan från plattformen till det på ett högre plan belägna stationshuset byggdes om från trä till sten och detta gjorde man troligtvis under år 1895. Jag tänkte att jag skulle fotografera den gamla stationsbyggnaden i dag men det hade växt upp så mycket buskage framför huset så det var ingen idé att fotografera Utan jag bjuder på en bild när BHJ firade 150 år 2013 när man körde ånglok på sträckan. Bilden är fotograferad vid Ljungs järnvägsstation.

Foto Glenn Murberg 20130831

År 1898 fanns det två stycken rundspår, spår 2 och 3, plattformen med stenkant var ca 50 meter lång och lastkajen var också av sten och var 20 meter lång. Godsmagasinet var nybyggt och vattentornet som var sammanbyggt med brygghuset och rymde 2,6 kubikmeter. År 1905 hade man fått dit ett nytt stickspår som var 70 meter långt.  Borås – Herrljunga järnväg (BHJ) invigdes i juli år 1963 och sträckan var cirka 42 km och var smalspårig från början. Banan byggdes om till normalspårig banan år 1898 och i början hade järnvägen namnet Borås Järnväg (BJ) men ändrades år 1874 då Bergslagens Järnvägar bildades och använde samma initialer År 1930 skedde en sammanslagning med Varberg – Borås Järnväg (WBJ) och namnet blev då Varberg – Borås – Herrljunga Järnväg (VBHJ).

    På första våning i stationshuset innehöll 2 och 3 klass väntsal, expedition, bagagerum med 600 kg decimalvåg samt ett rum för kontorsbidträde. På andra våningen fanns det en bosyad om 3 rum och kök. Det fanns två uthus av trä varav det ena var ett separat brygghus. Godsmagasinet var också av trä och hade en golvyta på 76 kvm samt en 600 kg decimalvåg. Stamplattformen hade en stenkant och var 86 meter lång, medan mellanplattsformen var av trä bara var 47 meter. Innan elektrifieringen byggde man ut mötesspåret också i Borgstena till 650 meters längst och i samband med detta så rev man vattentornet. Vägbron var för låg med hänsyn till kontaktledningen och då var man tvungen att sänka spåret under vägbron. Från och med den 28 maj 1978 var stationen obemannad och styckegodstrafiken lades ner året innan.