Blogg

Borås mekaniska verkstad belägen i kvarteret Gjutaren

Vid sekelskiftet 1900 fanns i Sverige ett stort antal mångsysslande mekaniska verkstäder. Då påbörjades en specialisering genom att nya verkstadsföretag baserade på export växte sig stora. Branschens stora företag i Borås var Borås mekaniska verkstad, en mångsysslande mekanisk verkstad med gjuteri och alltså en företrädare för den äldre verkstadsindustrin. Andra möjligheter att utveckla en verkstadsindustri i tiden med specialisering, stora serier och en exportavsättning kunde ha hämtat sin inhemska marknad i textilindustrin och med den som stöd utvecklats till exportföretag Sådan verkstadsindustriell tillverkning förekom emellertid bara i mindre skala och det företag som tillverkade vävskedar blev aldrig något stort företag. Flera mindre mekaniska verkstäder sysslade med reparationer och sålde cyklar eller monterade rörledningar. Det var alltså frågan om anläggnings- och servicearbeten för den växande industristaden och inte om några stora industrianläggningar för försäljning på en svensk eller internationell marknad.

Borås mekaniska verkstad startade är 1876 på Norrby Gärde i kvarteret Gjutaren utmed Magasinsgatan som fick sitt namn år 1907. Troligen så fick kvarteret sitt namn efter vad man jobbade på Borås mekaniska verkstad som innehöll ett gjuteri.

    Lika så den nya järnvägsförbindelsen till Varberg som passerade söder om Norrby Gärde men en enkel bangård med några godsmagasin på den plats där Borås Central finns idag. Mycket att järnvägen kom till har man Sven Erikson grundaren till Rydboholmsbolaget att tacka för. Han tidigt ute med att anlägga en järnväg mellan Rydboholm och Borås.

    Du som läser denna blogg och har lite mera information om detta mekaniska företag du får gärna skicka ett mail till mig och berätta vad du vet. Det är lika så om du har egentagna bilder så skulle jag vara intresserad att få låna dessa och skanna av. Det är som jag har berättat om tidigare att jag håller på att samla in information och bilder till en hemsida om gamla Borås.

    Hör av dig på: gamlaboras@murberg.se