Blogg

Betelkapellet

Betelkapellet låg på Torstenssonsgatan och byggdes år 1900 och byggnaden ritades av Lars Kellman. Församlingen fanns på plats redan år 1888 och då använde man ett gammalt missionshus som man hade flyttat från Fristad. Församlingen bildades år 1884 i skomakaren C.A Johanssons hem av 6 personer. Redan år 1884 hade vuxendop skett i Ramnasjön och kapellet hade 450 sittplatser i det stora andaktsrummet.

Södra Kyrkogatan går till vänster och tillhöger om kapellet Torstenssonsgatan söderut mot ytan som sedan Gustav Adolfskyrkan uppfördes. Bild är troligen från år 1902. Från 1917 fanns det även en Konsumförening i församlingens lokaler. Verksamheten varade ända tills år 1982 då man flyttade till Boda Kyrkan. Det var en mycket vacker byggnad och det låg många vackra träbyggnader runt om på Lugnet. Finns det någon av mina läsare som har bilder på denna byggnad innan byggnaden revs? Har du det så får du gärna maila mig, vore trevligt om jag kunde få använda dessa bilder på min hemsida som jag håller på att bygga. Det gäller även andra gamla hus i denna stadsdel och även nadra stadsdelar är jag intresserad av.

Jag minns inte denna byggnad men eftersom den revs på 1980-talet så borde jag ha sett den när man var yngre och sprang runt i denna stadsdel på rasterna, jag gick grundskolan på Engelbrekts skolan men det berodde väl på att man var total ointresserad av gamla byggnader på den tiden. Det vore trevligt om någon hade lite mer historia om denna byggnad man vill alltid lära sig mera och vår gamla stad, då är det bara att höra av sig till mig. Just dessa träbyggnader blir jag fascinerad av de ser så levande ur och framför allt så är de så vackert byggda med stil och finess.