Blogg

AXEL EMIL AUGUSTSSON 1881-1957 Del 2 (4)

Bilden visar Bellevue från Viskastrandsgatan. Omkring 1908-1912 arbetade Emil på en plantskola vid Lackarebäcken i Göteborg. Troligen var plantskolan en plats där flera ungdomar arbetade som hade det lite svårt i livet. Från annat håll framkommer en man vid namn Börjesson som troligen var god man för många av ungdomarna. Emil sålde lösa blommor på torg och marknader åt företaget som han arbetade för. Nu träffar han också en kvinna som arbetade på Kroksslätt Fabriker som han hade ett förhållande med. Kvinnan bjöd hem Emil till sina föräldrar, som direkt förklarade att detta var ingen man som hon behövde. Därefter upphör relationen helt, och Emil känner sig mycket sårad. Ett halvår senare får kvinnan ett oä barn med okänd far.

Kvinnan flyttar på 1940-talet till Borås med sin dotter och avlider där på 1960-talet. När Emil dör 1957 klipper kvinnan ut dödsannonsen som var publicerad i Borås Tidning, och lägger på sängbordet med en ros på. Hennes dotter ser arrangemanget och frågar sin mor varför denna handling. Hon förklarar då att han var far till din halvsyster, och fäller en tår. Troligen kände aldrig Emil till detta under sin levnad. Omkr. 1920 sätter Emil in följande kontaktannons.

    Han är nu bosatt i Mölnlycke och har Poste Restante-adress på Soläng som är stationsföreståndarens hus i Mölndal. 1928-1929 konfronteras han med sjukvården i Borås. Eftersom han inte har några pengar att betala sin sjukhusvistelse med uppger han att kostnaderna skall betalas av Fritsla kommun för där är han skriven. Räkningen skickas då till Fritsla. Med stor förvåning börjar de söka efter mannen men hittar honom inte i mantalslängderna, vilket de meddelar sjukhuset i Borås. Efter diverse diskussioner tar Borås på sig kostnaden för sjukhusvistelsen

    Omkr. 1930 återfinns Emil på Skaraborgsvägen 52 där Borås Lump-& Skrotaffär ligger. Han börjar nu sälja en del småsaker av lumpen och skroten som finns där, förmodligen med ägarens tillstånd. Det är nog under denna tid som han får öknamnet Lump-Emil. Hur länge han bor här är oklart. 1932 finns Lump-Emil antecknad i Obefintlighetsboken i Borås. Han är noterad som Lumpsamlare men var han bor är oklart. Senare på 1930-talet hyr han ett vindsutrymme utan värme och kokmöjligheter på Södra Kyrkogatan i kv. Midas tillsammans med en annan man. Det är kallt och rått och Emil uttrycker sin besvikelse över livet för alla som han träffar. 1939 flyttar Emil in på Pensionatet på Bellevy på Landalagatan 4, som senare benämnes ”Luffarhotellet” Detta år byter pensionatet ägare och en ogift kvinna från Hyssna tar över verksamheten i tre år. Troligen är kvinnan känd av Emil sedan tidigare. Han får ett litet rum i huset innanför köket som tidigare var jungfrukammare. Här kommer han nu att tillbringa sitt liv fram till 1956. Pensionatet kommer under många år ha hyresgäster av skilda slag och många bor här under lång tid.

    Bellevue, huvudbilden , var ett av de tidigaste husen på Norrby / Landala. Det byggdes 1858 som ett bostadshus till den adlige kammarjunkaren * 1814 C.G. Stjernefeldt och hans hustru * 1822 Maria Christina Pettersson som var uppvuxen på Annelund i Borås. 1936 köpte kommunen Bellevy och därefter blev det uthyrt till pensionat. Under sommarmånaderna ger sig Emil ut i bygderna med sin knallesäck, oftast i Segloratrakten. Han var borta ca 3 månader varje sommar, och fick då sova över på olika ställen som han ofta besökte varje år. Ute på torpen och gårdarna träffa han många pigor som hade det lite tungt. Han fattade ofta tycke för lite svagare karaktärer som han tyckte synd om. Han kände nog igen sig själv. Han var inte så pigg på att hjälpa till när han kom utan han var nog mest ute efter lite mat och rum för natten Ofta fick han sova över på ”rännet”

     

    Fortsättning följer……