Blogg

AXEL EMIL AUGUSTSSON 1881-1957 Del 1 (4)

Har fått en intressant berättelse från en anonym läsare om Lump-Emil och har fått tillstånd från denne att publicera det som ett blogginlägg i 4 delar. (Klicka på bilden så blir den större.)

EN MAN I LÅNADE KLÄDER, KALLAD LUMP- EMIL.

Omkr. 1941 besökte Emil troligen en fotoateljé för första gången. Vid ankomsten var han inte särskild välklädd. Fotografen påpekade att man hade lite snyggare kläder i rummet intill som han kunde prova före fotograferingen. Där fanns också ett tvättställ påpekade han. Emil snyggade till sig och blev riktigt stilig. Efter att fotograferingen var klar, förklarade fotografen att efter en vecka kunde han komma in igen. En vecka gick och Emil återvände för att se resultatet. Han blev överväldigad av de fina bilderna som fotografen visade upp. Det var bara ett stort bekymmer som återstod, betalningen. Emil häpnade över kostnaden och bad om att få ett kort och titta på först innan han betalade lite senare. Sanningen var ju att Emil inte hade några pengar. Efter en stunds tiggande beslöt sig fotografen att stämpla ett av fotografierna som råprov. Några fler fotografier hade Emil inte råd med och detta är nog det enda ateljéfoto som finns på Emil.

    Emils mor * 1855-09-26 Anna Sofia Andreasdotter var född på torpet Fåraklipporna i Hyssna socken av torparen Andreas Andersson och Edela Assarsdotter. Fåraklipporna var ett torp under Dragered ca 500 meter norr om Lilla Hålsjön. Anna Sofia flyttar 1880 från torpet tillsammans med sina yngre systrar * 1864 Emma Josefina och * 1867 Anna Karolina till Råda där de får anställning på Mölnlycke Fabriker. Där får hon en oä son * 1881-03-05 Axel Emil ( Råda )  Någon fader till barnet finns ej angiven. 1881-06-27 flyttar Anna Sofia och sin lille son från Råda till Fritsla Mekaniska Wäfveri där hon blir väverska. Samma dag flyttar även 4 av hennes systrar från Råda till samma ställe. Anna Sofia gifter sig 1884-11-02 med fabriksarbetaren * 1855-10-14 August Karlsson ( Ullasjö )

    Axel Emil får nu efternamnet Augustsson.1887-07-13 avlider modern Anna Sofia i Fritsla och Emil blir nu ensam med sin fosterfar. Fosterfadern gifter om sig 1888-12-15 med en ny kvinna men redan 1891-07-01 dör även fosterfadern. Emil blir nu helt utan biologisk anknytning till sin nya fostermor. 1894-09-08  gifter hans fostermor om sig och flyttar till Seglora och vill inte längre ha ”horungen”. Emil blir nu ensam i livet som 13-åring. Uppgifter gör också gällande att den gamle soldaten * 1860 August Ståhl ( Örby ) skulle vara någon sorts god man eller förmyndare för Emil och hjälpa honom med diverse problem. Soldatens hustru var dessutom Emils moster. Det finns också uppgifter som säger att han troligen bodde hos Ståhl i Fritsla fram till 1902 då denne flyttade till Borås. Ståhl bodde ett tag på Kristineberg i Borås och det finns berättelser om att Emil ofta besökte honom. Kanske hade han en tillfällig logi där under  kortare tider när han var i Borås.

    Emil besökte ofta marknaderna i Borås där han sålde diverse småsaker men även porträtt på sig själv, se nedan.

    1900 och 1910 finns han noterad som ensamstående arbetare på Fritsla Mekaniska Wäfveri. 1913-02-01 är han överförd till Obefintlighetsboken i Fritsla. Det troligaste är att Emil redan omkr. 1902 mer eller mindre försvinner från Fritsla. Emil finns kvar på avlöningslistorna på Fritsla Mekaniska fram till i början av 1908.

    Fortsättning följer….