Allégatan och Södra Kyrkogatan

Blogg

Korsningen Södra Kyrkogatan och Allégatan, bilden är troligen fotograferad runt år 1935. I dag så ser det inte ut så här utan man förändrade när man både höjde och sänkte Allégatan på 1930-talet och i dag är det trappor från Allégatan upp till Sandgärdsgatan. Byggnaden till höger fanns Västgötademokraten ett tag och i dag så ligger Ica City där. Byggnaden till vänster finns kvar än idag och är en del av kvarter Munin. Just denna del av Allégatan höjde man vid Hötorget så man var tvungen att göra trappor från Allégatan ner mot Hötorget. På senare år så har man höjt upp Hötorget så att det blev jämnhöjd med Allégatan. Själva Hötorget kom till efter den fjärde stadsbranden gå man gjorde upp ett rutnät hus Borås stad skulle se ut.

Rutnätskartan finns att studera på Stora Torget framför gamla bankhuset Handelsbanken. Man fick inte bygga hur höga hus som man ville efter stadsbranden utan högst 2 våningar med vindsvåning och sedan breddade man de stora gatorna som Allégatan och Lilla Brogatan bland annat. Man planterade även träd för att försäkra sig mot en ytterligare brand. Det var ju inte så konstigt eftersom staden hade drabbats av hela 4 stadsbränder, då gjorde man allt för att förhindra ytterligare en brand. I dagens läge är vi mera beredda på en brand mot vad man var förr i tiden men samtidigt tänker man om det startar en brand i höghusen som börjar ploppa upp lite här och där i centrum och man ser på Druvefors hur tätt byggnaderna står, det är verkligen förtätning av staden men samtidigt så blir brandrisken större så man gjorde nog rätt på 1800-talet med regler hur hus fick byggas och att man gjorde detta rutnätet. Vi får hoppas att det inte blir någon mer större brandkatastrof i Borås i framtiden det räcker med det som har varit, den senaste storbranden som var är snart ett år sedan då när hela Kilsunds gamla fabriker gick upp i rök. Det var en värdefullkulturmiljö som försvann och man ville spara någon eller några väggar från den gamla fabriken men tyvärr var de så skadade.