Blogg

Allégatan norrut

Allégatan på 1920-talet och det vackra Sparbankshuset på höger sida och Hemgården till vänster. Två präktiga rader med träd på Allégatan och dessa planterades efter stadsbranden år 1827 och det skedde på initiativ av handlaren N. E. Memsen och handlaren A. M Salmenius. Trädplanteringen skedde år 1832 för att förhindra en spridning av en ny brand. Allégatan går som känt ifrån Fabriksgatan och fram till Järnvägsgatan och gatan är en av de äldsta gatorna i Borås. Efter sista stadsbranden år 1827 breddades Allégatan med en husrad. Allégatan hette tidigare Brunnsgatan och år 1887 fick gatan sitt nuvarande namn av stadsfullmäktige. Träden fälldes på hela Allégatan mellan åren 1928 – 1933 då gatan gjorde om till en stor gata och samtidigt planade man ut gatan, på en del ställen så sänkte man gatan och det kunde man se på vissa byggnader då man var tvungen att bygga på grunden på husen. På de ställena som syntes mest var på Allégatans norra del, där Högskolan ligger i dag.

Så här skrev C. J Ljungström 1856 om Borås paradgata: ”I stadens östra del är en gata av tredubbel bredd, hvars medslersta del är planterat till alle, som redan utgör en särledes vacker, men besynnelgt nog af Stadsboerna föga begadnad promenadplats och sträcker sig denna hela Staden igenom från norr till söder”.

Den gamla allén planterades med almar, men det blev ett dåligt resultat så man fyllde på med lönn och lind. Dock finns det några gamla almar från 1830-talet fortfarande kvar kring Hemgården där initiativtagaren handlanden Memsen bodde. Senaste trädfällningen skedde väl i slutet av 1980-talet om jag inte minns fel. Nu när vi ändå är inne på trädplanteringar så verkar det som att träden på Åsbogatan får stå kvar, men jag tror inte att vi kan andas ut ännu för vad som helst kan hända det har vi varit med om förut.