Blogg

Allegatan – Källegatan

CG Rydin var en driftig man som 1834 fick patent på metoden att gjuta kalkbrukshus, sk stöphus.

Rydin gav även ut Borås Tidning mellan 1838 – 1876. Bilden är från 1930.

Huset på bilden är det sista stöphuset som fanns på Allégatan, men ingång var från gården med Källegatan som infart.

    Kommentarar från Facebook

    -Huset kallas Söderport!

    -De här båda ljusa husen revs för väldigt många år sedan. Länge var det en grusplan som senare blev p-plats åt BT. Rätt fantasilöst på något sätt…