Blogg

1862 års kommunalförordningar i perspektiv

Bilden föreställer Österlånggatan mot söder 1882. 1860-talet utgör en gräns mellan gammalt och nytt inom stadsstyrelsens former, inte bara i Borås utan i hela riket. Den mest långtgående förändringen av samhällsorganisationen dateras till 1866, då ståndsriksdagen...LÄS MER

Borås första stadsfullmäktige

Bilden föreställer Rådhuset på 1870-talet. Förordningen den 21 mars 1862 om kommunalstyrelse i stad innebar ytterligare maktförskjutningar i stadens politiska liv. Med stöd av denna beslöt allmänna rådstugan att från och med 1863 inrätta stadsfullmäktige. Med...LÄS MER

Kommunala ledningar och rör Del 4 (4)

Gamla pumphuset vid Pickesjön, Foto Anna-Lena Aderstedt Vatten- och avloppsfrågans hantering kom under 1900-talets första decennier allt mer att länkas samman med hela renhållningsväsendets organisation. Tidigare sköttes renhållningen av de enskilda fastighetsägarna med hjälp av lantbrukare...LÄS MER

Kommunala ledningar och rör Del 3 (4)

Bilden föreställer Gässlösavägen som år 1925 grävdes upp och man la ner avloppstrumma för transport av avlopp från centrala stan till reningsverket på Gässlösa Byggnaden är Ljungbergs Läderfabrik Det finns också anledning att påminna om den...LÄS MER

Kommunala ledningar och rör Del 2 (4)

Bilden föreställer grävning för vattenledning från vattentornet på Lugnet runt år 1899. Detta privata företag åtföljdes kommande år av fullmäktiges beslut att tillsätta en kommitté för utredning av vattenledningsfrågan. Som ansvarig för detta arbete anlitades en...LÄS MER

Kommunala ledningar och rör Del 1 (4)

Bilden visar gatuarbete på Ahlströmmersgatan mot norr i kvarteret Kanariefågeln år 1912. På de flesta håll i världen har tillhandahållandet av de tjänster som förknippas med vatten, avlopp, renhållning, elektricitet och liknande garanterats av lokala myndigheter....LÄS MER

Ålgården 1890-tal

Byggnaden uppfördes för Borås stad som kvarn, den anlades år 1647 med fyra kvarnhjul och en vadmansstamp. Den fungerade sedan under en period från 1898 fram till 1930-talets slut inom stadens vattenverks verksamhet. Från 1960 blev...LÄS MER

Varför måste man riva alla gamla hus i Borås?

Jag gjorde en insändare i Borås tidning men har fått så många mail att det var en plusartikel så jag lägger även ut den på Gamla Boråsbloggen. Denna gång handlar det om det lilla charmiga fastigheten...LÄS MER

Vy över Ryavallen och Eisers Strump Avdelning S

När AB Sveriges Förenade Trikåfabriker (senare AB Eiser) etablerade sin nya strumpfabrik i kvarteret år 1934 fanns redan en verksamhet på platsen. Företaget AB Borås Garage hade 1929 uppfört en tvåvånings garagebyggnad i utpräglad funktionalistisk stil....LÄS MER

Nya Linneindustrin AB Kyrkängsgatan Kv Makrillen 7

Nya Linneindustrin AB grundades 1932 av Carl Gustaf Johansson för tillverkning av skjortor, pyjamas, byxor samt stickade yllevaror. 1943 uppfördes den aktuella byggnaden till vilken tillverkningen i Borås koncentrerades. Detta år ombildades även firman under namnet...LÄS MER