Blogg

RikeNellson Del 2

Det Nellsonska gravkapellet på S:t Ansgars griftegård. Där inne finns stenen med den tvetydiga inskriptionen ”werksam i lifvet beredde han sig samhället tacksamhet efter döden” Om Nellson själv författat inskriptionen visar den möjligheten på en god...LÄS MER

RikeNellson Del 1

Hans Nellson kom inte från stadens gamla borgarklass blev han stadens rikaste man. Men han var inte ensam i sitt slag, det fanns flera med liknande karriärer. Trots att han från början närmast skall ses som...LÄS MER

Borås Sparbank

Sparbanken vid Allégatan och Åsbogatan uppfördes år 1893 och arkitekten heter Lars Kellman, bilden är fotograferad år 1929. Syftet med sparbankerna var att höja välståndet hos de lägre klasserna, så att fattigvårdskostnaderna inte skulle bli alltför...LÄS MER

Österlånggatan mot norr

En bild fotograferad runt år 1930 och bebyggelsen är inte sig lik i dag, det byggnader som finna kvar är von Ahnska huset på vänster sida och Hotell Du Nord som ligger på höger sida mitt...LÄS MER

Norrby – En arbetarstadsdel i Borås Del 2

Bilden visar Norrby Långgata vid kvarteret Spinnare omkring år 1902. En fortsättning av föregående blogg. I de mindre städer där det fördes hushållsbok, blev resultatet att de sämst ställda hushållen med inkomster under 1500 kronor lade...LÄS MER

Norrby En arbetarstadsdel Del 1

Industrialiseringen förde överallt med sig ett segregerat boende med olika stadsdelar för de välbeställda och för arbetarna. Den borgerliga stenstaden med en likartad bebyggelse i hela Europa fick sina avläggare också i Sverige i Stockholms Östermalm...LÄS MER

Garverier

J P Petterssons garveri 1890-tal står och väntar på rivning för att lämna plats för Borås elektricitetverk. Efter 1820-talets stadsbränder var garverierna den industrinäring som snabbast kom igång. Från ett enda garveri år 1837, steg antalet...LÄS MER

Färgerier

Bilden visar Swarts Färgeri år 1881 vid Viskan., idag består platsen av en parkeringsplats. Borås kunde länge dra stor fördel av sin traditionella färgeriverksamhet med rötter i 1600-talet. Även sedan bl.a. Ulricehamn under slutet av 1700-talet...LÄS MER

Flygfoto över Rydboholms fabriker med arbetarbostäder

Flygfotot är ifrån år 1935. Den 30 juni år 1834 gavs för Sjuhäradsbygden och för Sverige ett epokgörande privilegium. Då erhöll nämligen Boråshandlaren J.C. Bäfverman, handlaren i Göteborg  Johan Francke och Sven Erikson i Kinna Rättargården privilegium...LÄS MER

Bryggerinäringen

Fram till mitten av 1800-talets skötte hantverkare eller hemmen den småskaliga livsmedelstillverkningen. Så var det exempelvis en stor del av bryggerinäringen underordnad en näringsreglering. Skrået avgjorde vem som fick brygga öl och bestämde produktionens storlek. Grossistpriser...LÄS MER