Blogg

Byn som försvann Del 2

Arbetet med tunneln tog flera år och först år 1909 var tunneln färdig den är mellan två och två och en halv meter i diameter. Då hade man även dammanläggningen klar och kunde slå igen dammluckorna....LÄS MER

Byn som försvann Del 1

Som ni läsare vet så är jag väldigt intresserad av Rydboholm och Viskafors, det har hänt ganska mycket där ute genom tiderna. För snart 110 år sedan försvann en hel liten by i Viskafors. Två bondgårdar...LÄS MER

Stora Torgets Torghandel

Så här ska en torghandel se ut som det var förr i tiden på Stora Torget, bilden är fotograferad runt år 1912. Marknaderna i städer som Borås var också viktiga mötesplatser mellan lantbrukare och tjänstefolk, sam...LÄS MER

Borgströms Bokhandel

En gammal bild på Borgströms bokhandel ungefär på 1910-talet. Den låg vid Stora Torget på Stora Brogatan och är i dag borta. Byggnaden intill är också borta, där ligger ett tegelhus där Bergs kaffehandel ligger i...LÄS MER

Vy Från Carolikyrkan

En populär plats att fotografera över Borås Stad. Staden har ändrats en hel del genom åren och vi har drabbats av 4 stora stadsbränder och nu när det är extrem brandrisk ute så tänkte jag att...LÄS MER

Nymanska gården vid Krokshall

Det var inte så många hus som klarade sig från de två sista stadsbränderna år 1822 och 1827, det var Brännerigården och Nymanska gården. Det var en garvare vid namn Lars Fredrik Nyman som gav gården...LÄS MER

Eriksbergs ”nya” kyrka

Den nya kyrkan i Eriksberg är en pampig byggnad, den stod klar år 1885 och har mer än dubbelt så många sittplatser än personer som bor i socknen. Ändå räckte platserna inte på långa vägar till...LÄS MER

När ”Bäckes Färgeri” grundades Del 2

Men det kom andra tider och till denna plats och så småningom fick Casper Bäcks företag ge vika för en mer modern och tidsenlig byggnad. Med tiden försvann även den stora träflotte, där sköljningen försiggick. Under...LÄS MER

När ”Bäckes Färgeri” grundades Del 1

Det gamla färgeriet vid Viskan vid Stadsparken har som bekant inte rivits utan uppmärksamhet. Den stora skorstenens fall följdes av kända skäl av intresse långt utanför stans gränser. Nu är emellertid denna byggnad helt och hållet...LÄS MER

Yxhammarsgatan

Ett glesare Yxhammarsgatan har signalerat och ett tiotal träd har som bekant fällts mellan Allégatan och Kungsgatan och ”avverkningen” är tyvärr inte slut med detta. Enligt uppgift är det meningen att vartannat träd i de två...LÄS MER