Blogg

En vinterbild av Västerbro

En vacker vinterbild av Västerbro och nuvarande Knalletorget till höger, bilden är fotograferad runt år 1910 och det ser riktigt kallt ut. Västerbron var färdig år 1895 då den hade ersatt en tidigare gammal stenvalvsbro. Nuvarande...LÄS MER

Österlånggatan och Yxhammarsgatan

En gammal vy innan Stadshotellet byggdes, det stora huset bakom de små är Von Ahnska huset som byggdes år 1905 och var ett modern hus på sin tid och var Borås första hus med wc inomhus....LÄS MER

Kvarteret Munin vid Allégatan

Allégatan med kvarter Munin bilden är fotograferad troligtvis i mars 1967 och redan här ser man hur slitet byggnaderna är. Kvarteret var länge rivningshotad och 1981 hade man lämnat in en ansökan om rivningslov på byggnaderna....LÄS MER

Druveforsvägen och gamla Borås Trikåfabrik

I mitt senaste inlägg handlade det om rivningen vid Stora Torget och så kan man fortsätta med detta tema. Denna gång är vi i korsningen Druveforsvägen och Spårgatan, bilden är fotograferad den 23 oktober 1967. Det...LÄS MER

Stora Torget

Ett torg utan träd som det är i dag, ett torg då man fick köra bil runt torget men i dag får man inte ens köra ner till torget. Denna bild är fotograferad 8 mars 1966...LÄS MER

Fabrikör Pomps fastighet

Fabrikör Pomps hus låg mitt på det nuvarande Södra Torget, gatan som vi ser i bild är Österlånggatan och mellan husen syns byggnaderna vid Södra Strandgatan. Dessa hus hade klarat sig ifrån stadsbränderna på 1800-talet. Man...LÄS MER

Hötorget

Hötorget i början av 1930-talet som blev en parkering efter att torghandeln upphörde. Husen på höger sidan var ursprungligen låga trähus som hade uppförts under åren efter stadsbrander år 1827 men på senare år förvandlades i...LÄS MER

Gamla Rådhuset

Det gamla Rådhuset byggdes år 1835 efter att det gamla Rådhuset brann ner av stadsbranden år 1827. Det var kopparslagamästare Johan Jacob Kjellman som fick uppdraget att återuppbygga Rådhuset som sedan stod klart år 1835. Det...LÄS MER

Fjärrbusstationen

Lilla Annelund mitt i bild och fjärrbusstationen nedanför och bilden är ifrån mitten av 1940-talet. I vänster bildkant är det Fabriksgatan som gåt upp mot Allégatan. Det syns på bilden är det är fotograferat under kriget...LÄS MER

Lilla Torget

Det lilla torget som inte många Boråsare vet om att det har funnits, det låg bakom det gamla Rådhuset. Lilla Torget existerade i bara 80 år, när man byggde nya Rådhuset år 1831 vid Stora Torget...LÄS MER