Blogg

Rydals Kraftstation 2 (2)

All kontrollutrustning har bytts ut och sitter i modernare plåtskåp. En stor kontrolltavla av marmor är dock bevarad i maskinhallen. Ett högspänningsställverk finns i byggnadens östra del. Lite historik: Rydals kraftverk uppfördes 1914-1916. Byggherre var bomullsspinneriet...LÄS MER

Rydals Kraftstation 1 (2)

Rydals kraftverk uppfördes 1914-1916 längs Viskan i Marks kommun. Kraftverket ligger i anslutning till Rydals fabriker cirka 2,5 mil sydväst om Borås och cirka fem kilometer norr om Kinna. Närmaste kraftverk uppströms är Viskafors och närmast...LÄS MER

Viskafors kraftverk 2 (2)

Maskineriet utgörs av två horisontella tvillingfrancisturbiner i cylindriska plåtskåp tillverkade av KMW (AB Karlstads Mekaniska Werkstad – Verkstaden Kristinehamn) G1-turbinen togs i bruk 1921. Den är tillverkad 1919 och har tillverkningsnummer 1374. Effekten är 2 500...LÄS MER

Viskafors kraftverk 1 (2)

Viskafors kraftverk ligger vid Viskan cirka en mil sydväst om Borås. Det närmaste kraftverket uppströms är Rydboholm och det närmaste nedströms i drift är Rydal. Samtliga är uppförda för att försörja Viskadalens textilindustrier med elektricitet.  Kraftverket...LÄS MER

Kvarteret Katrinedal 11 Merkur

Företaget AB Textilfabriken Merkur grundades 1922 av Olof Nilsson som startade i mycket liten skala. Verksamheten utökades med tiden och 1937 flyttade bolaget in i egna nybyggda lokaler på Åsboholmsgatan. En fortsatt expansion medförde utbyggnader av...LÄS MER

Kvarter Apollo 5 Österlånggatan 5-7

År 1909 startade J Emanuelsson en efterkravsfirma, Marks Kortvaru- och Vävnadsnederlag, i Deragården, Skene. Fram till 1914 var firman verksam i olika lokaler i Skene och därefter flyttades verksamheten till Borås. 1927-28 uppfördes den aktuella byggnaden...LÄS MER

Borås Mjölkcentral

Borås Mjölkcentral flyttade till kvarteret år 1935. Anläggningen producerade främst mjölk och ost men troligtvis även andra mjölkprodukter. "Mjölkcentralen" utökades kraftigt och den fick då i stort den byggnadsvolym som finns idag. Mejeriföretaget Arla lade ner...LÄS MER

Kvarter Simonsland 3 (3)

1941 utökades byggnaden med en större utbyggnad i gult tegel mot norr som följer Viskans och järnvägens svagt böjda linjer. Nytillskottet har 4 våningar och den ansluter till de ursprungliga byggnaderna med sina gula tegelfasader dock...LÄS MER

Kvarter Simonsland 2 (3)

Byggnaden intill är ursprungligen en tvåvånings betongkonstruktion med gul tegelfasad som användes som färgeri i första våningen och ångmangelavdelning i den andra våningen. Byggnadsåret är inte känt. 1927 påbyggdes en tredje våning efter ritningar av byggmästare...LÄS MER

Kvarter Simonsland 1 (3)

Byggnaderna i kvarteret tillkom ursprungligen som komplement till en numera riven fabriksanläggning belägen i kvarteret Tryckaren på andra sidan Viskan, söder om Simonsland. År 1842 startade AF Hillström ett kattuntryckeri vid Tryckerigatan. Företaget kom att utvecklas...LÄS MER