Blogg

Kungabesöket i Rydboholm 1951

På sin eriksgatan genom Västergötland gjorde Hans Majestät konung Gustav VI Adolf den 15 augusti Rydboholm den äran och gästade familjen Clas Erikson. Efter en ansträngande dag, fylld av officiella uppvaktningar i Borås, anlände konungen vid...LÄS MER

Ny fabriksbyggnad i Rydboholm 1951

Rydboholmsbolaget bygger ny fabriksbyggnad och den blev klar 1951 och arbetet kom igång ganska så fort när byggnaden var färdig och det var hypermoderna lokaler på denna tid. Det har emellertid tagit åtskillig tid, innan man...LÄS MER

Sven Eriksons minne hyllat år 1951

Rydboholms AB högtidlighöll torsdagen den 29 mars 150-årsdagen av Sven Eriksons födelse genom att bolagsstämman denna dag beslöt att utdela gratifikationer till alla anställda samt att avsätta ytterligare 275.000 kronor till pensionsstiftelsen Sven Erikson. Dessutom beslöt...LÄS MER

Rydboholms Kyrka firade 100 år

År 1952 är det 100 år sedan kyrkan byggdes och detta jubileum firades med en högtidsstund i kyrkan den 13 september. Dagen till ära kommer stiftets biskop på besök och detta besök kommer att ske i...LÄS MER

Avdelning Tryckeriet 1919

Avdelningen Tryckerier har sin upprinnelse i den år 1842 av A. F. Hillström startade kattuntryckeri och färgerirörelsen och skulle egentligen kunna räkna en 116 årig tillvaro. År 1858 är dock det är som räknas som Tryckeriets...LÄS MER

Hallbergsgatan – Torggatan

Bilden är fotograferad i samband med brandkårens 40 års jubileum 1939. Längst fram står två medlemmar av den allmänna brandkåren med brandchefens och sprutchefens standar. Därefter följer handspruta och vattentunna ca år 1790, sedan handspruta ca...LÄS MER

Södra Torget Busstorget

En vintrig bild av Södra Torget någon gång i mitten av 1950-talet, idag ser inte torget ut alls så här utan det stora taket och trafikkiosken är borta i dag. Södra Torget byggdes om på 1980-talet...LÄS MER

Vesene en säregen kyrka med två väggar utan fönster

Vesene kyrka uppfördes på 1100-talet och år 1764 byggdes den om och förlängdes. Kyrkan har ett vapenhus som är uppfört av ektimmer. I ett avseende är kyrkan i Vesene helt unik bland tempel i Sjuhäradsbygden genom...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 12

Från Borås finns exempel på att arbetsförhållandena inte alltid var utan problem. En arbetare berättade att Norrby år 1880 besöktes av kung Oscar II. Vid den tiden hade man ännu inte infört några ventilations- eller befuktningsanläggningar...LÄS MER

Vävarstaden Borås 1871-1890 Del 11

Gällande förordningar ansågs svåra att följa och var därför ett hinder för fabriksarbetet. Arbete i yngre år sågs också av fabrikerna som ett sätt att lära yrket och de ansåg det nästan "omöjligt för en 18...LÄS MER