Blogg

Seglora Gamla Kyrka

Seglora kyrka är välkänd över hela vårt land. Många brudpar har här vigts samman och många högtidsstunder har dess klockor kallat samman till i fager sommartid. Ända till år 1916 stod den lilla kyrkan vid stranden...LÄS MER

Trästaden 2 (2)

Bilden är fotograferad från Carolikyrkans torn mot Borås Övre station runt år 1900. Husen skulle "blifwa i möjligaste måtto lika hwarandra". Regelbundet utplacerade fönster av tre rutors höjd följdes på vindsvåningen åt av "halfrunda windsgluggar uti...LÄS MER

Trästaden 1 (2)

Borås kring 1860 var som andra svenska småstäder en stad i trä, och så skulle den i huvudsak förbli långt in på 1900-talet. Trästaden är en nordlig bebyggelsetyp, naturligt knuten till skogsområdena. Den svenska panelarkitekturen har...LÄS MER

Knallarna 2 (2)

Knallen på bilen står vid Knalletorget, foto Glenn Murberg 20150612 Länsstyrelsen instämde och tillfogade att de borde få sälja också produktionen från Källängs jacquardfabrik som anlagts 1843 (på Åsletorp Jönsagården i Örby). Genom den handelsordning som...LÄS MER

Knallarna 1 (2)

Bilden förställer Loftsliden där knallarna träffades. Foto Glenn Murberg 20160916. Knallarna utgjorde en relativt liten del av bygdens befolkning. De kom i huvudsak från områdena mellan Borås och Ulricehamn. Många var från Kind, Ås, Veden och...LÄS MER

Förläggarna Del 4 (4)

Bilden föreställer Viskafors vattenfall omkring år 1860. Även i förläggarnas affärsbestyr finns samma kluvenhet. Så här har en kännare berättat att ett affärsbesök i Borås på stadens torgdagar kunde gå till : ”På en gång höres...LÄS MER

Förläggarna Del 3 (4)

C.G. Rydin var för övrigt sannolikt den som skapade myten om mor Kerstin, Sven Eriksons mor, "som var den första förläggaren med en bunt garn", en myt där hon gavs äran av att ha inlett det...LÄS MER

Förläggarna Del 2 (4)

Klicka på bilden så blir den större. Bilden föreställer Sven Erikson 1801-1866 skapade sin ställning som gårdfarihandlare och sedan förläggare i Mark och delvis Kind. Han ska själv i sin ungdom ha gått med olovligt knall...LÄS MER

Förläggarna Del 1 (4)

Bilden är Rättaregården i Kinna uppförd av Sven Erikson och senare fanns Kinna Hotell i byggnaden och 1936 ersattes den av nuvarande hotllet. Expansionen av hemindustrin gick hand i hand med rationaliseringar av produktion, distribution och...LÄS MER

Borås Mekaniska Gummiväfveri

Borås Mekaniska Gummiväfveri AB grundades 1895 av fabrikörerna Gustaf och Victor Rydin samt Frans Åkerlund. Tillverkningen omfattade till en början skoresårer och gummiband men utvidgades 1898 till att omfatta även hängslen, damskärp och dylikt. Fabriken som...LÄS MER