Blogg

Åtta sjöar blir Storsjön

Nu har vi hamnat utanför Borås, närmare bestämt vid Storsjön i Seglora socken, Marks Härad. Här bodde och verkade människor under mer än 2000 år. Här fanns gårdar, torp, backstugor, kvarnar, ja till och med en...LÄS MER

Textilindustrins uppkomst och utveckling Del 2 (2)

År 1765 utgick emellertid privilegierna och driften stoppades till år 1833, då verket övertogs av dåvarande rådmannen i Alingsås, G. Kling som drev rörelsen till 1847. Därefter låg verket återigen nere till den 20 okt. 1862,...LÄS MER

Textilindustrins uppkomst och utveckling Del 1 (2)

Textilproduktionen har mycket gamla anor. Konsten att spinna och väva är uråldrig och har förekommit bland de flesta folk på jorden. Den mer fabriksmässiga textiltillverkningen kan spåras från medeltiden. Då tekniken på den tiden inte var...LÄS MER

Kinds Järnväg Del 4

Exakt 22 km från Borås låg Hillareds ”gamla” station, slutavsyningsprotokollet beskriver stationen så här: ”Stationshus inrymmande väntsal, damrum, expedition samt 2 rum och kök för föreståndaren, ett mindre, fristående godsmagasin lika med Roppereds, ett afträde, ett...LÄS MER

Kinds Järnväg del 3

Den tidigare landsvägen som ledde både till Ljushult och Kinnarumma gick ca 500 meter öster om nuvarande landsväg. I Kråkered fanns en banvakt som dessutom var hållplatsvakt. Till vaktstugan var byggd en enkel väntsal. Ett 40...LÄS MER

Kinds Järnväg Del 2

En annan, besvärlig passage var mossen söder om Hillareds station. Här tvingades man påla för att få fast underlag for banvallen. Trots detta sjönk hela banunderbyggnaden och spåret på en 60 meter lång sträcka. I Borås...LÄS MER

Kinds Järnväg Del 1

I februari 1884 började arbetena på Kindsbanan trots alla motigheter, som hade föregått.Som entreprenör antogs först civilingenjören Jonas Vessel, vilken hade avsett att påbörja arbetena redan i december året innan. Genom att han drabbades av sjukdom,...LÄS MER

Sagavallen

Nu är jag tillbaka till mitt barndomskvarter på Norrmalm, bilden är ifrån 1940-talet och här har man spelat mycket fotboll när man växte upp. Det var lite matcher då och då på denna uppförsplan och det...LÄS MER

Nybron och Yxhammarsgatan

En vy från Nybron upp mot Yxhammarsgatan och den är heller inte sig lik. Alla hus på vänstersidan är borta i dag.  Bilden är fotograferad någon gång på 1950-talet och parkeringsplats mitt i gatan. Förr var...LÄS MER

Vy från Carolitornet över Norrby

Borås Wäfveris ångcentral ser vi mitt i bild och längst ner i bild ligger Linds färgeri. Denna vy har förändrat radikalt i alla fall utmed Magasinsgatan. I dag finns inget kvar av Borås Wäfveri utan det...LÄS MER