Blogg

Vy från Carolitornet mot norr

En bild från ca år 1889 och Herrljungabanan mitt i bild och här är det en svunnen tid och ingenting finns kvar i dag utan det är nya byggnader. I dag står det bara stora byggnader...LÄS MER

Lilla Brogatan/Västerlånggatan

I kvarteret Persens 1 ligger denna vackra byggnad i korsningen Lilla Brogatan/Västerbrogatan och är uppförd i slutet av 1880-talet i tegel och blev tillbyggd år 1904. Bilden är fotograferad år 1903, alltså precis innan tillbyggnaden.  Det...LÄS MER

Vy från Carolitornet mot söder

Det är väldigt populärt ställe att fotografera på uppe i tornet på kyrkan, denna bild fotograferades troligen år 1886 och då bestod staden av trähus av Karl-Johansstil, som uppkom efter den sista stadsbranden år 1827. Måste...LÄS MER

Ulltrådsliden/Viskastrandsgatan

En svunnen tid i dag all gammal bebyggelse är borta och fotografen har stått strax nedanför Norrbro. I dag ligger gamla Konstsilke här på denna plats. Även här är gatorna belagda med kullersten som vilket var...LÄS MER

Lilla Torget

En bild från 1891 med Lilla Torget till vänster och Torggatan rakt fram ner mot Viskan. Den stora byggnaden längst bort i bild är Tekniska Elementarskolan. Lilla Torget låg bakom den gamla Rådhuset. När man sedan...LÄS MER

Utsikt över Krokshall från Caroli

En vacker utsikt från Carolikyrkan torn, skulle tro att bilden är fotograferad någon gång på 1930-talet eftersom hela Krokshallstorget är tomt. Där stod bland annat fattigstugan Bracka och Nymanska gården som flyttades till Ramnaparken och fattighuset...LÄS MER

Lilla Brogatan

En vacker vy från Allégatan västerut omkring år 1891, hela gatan är belagd med kullersten och här ser vi träden som planterades efter den 4:e och sista stadsbranden. Likaså syns det på Allégatan hur den sluttar...LÄS MER

Vy från Stadsparken

En underbar vy från Stadsparken mot Västerbro och framför allt bron över Viskan är så vacker tycker jag. Som jag har skrivit innan så bör man återställa denna bro till ursprungsskicket nu när det inte gå...LÄS MER

Västerbro med Viskan

Viskan i Borås var  ett viktigt inslag i staden framför allt när industrin började man använde vatten för att driva maskinerna och som processvatten och likaså dumpade man avfallsvattnet i Viskan. Industrilandskapet kom därför främst att...LÄS MER

Åter ett motiv över Viskan

I samband med att industrialismen slog igenom under 1870-talet så var den gamla stadskärnan i princip fullt utbyggd. Det fanns med några få undantag, inte några stora tomter kvar at placera utrymmeskrävande industrianläggningar på. På samma...LÄS MER