Blogg

Vy över Algots och Spårgatan

Det finns inte så mycket kvar av 1800-tals bebyggelsen i dag. Det sista bostadshuset på denna bild är nu borta Mariedalsgatan 11 som revs nu i veckan. Om man tittar på denna bild och jämför hur...LÄS MER

Rivningshysterin i Borås fortsätter

Bilden föreställer ett gammalt hus i korsningen Fabriksgatan/Bryggaregatan som revs i början av 1980-talet. Byggnaden fungerade som matsal för Fox Gummiväveri och den innehöll även en lägenhet för portvakten Karl Blomberg som till synes hade väldigt...LÄS MER

Algots Del 2 (2)

1936 blev Algots aktiebolag, och alla bröderna delägare, vilket skulle bli betydelsefullt när tekokrisen drabbade Algots på 1970-talet. Som med så många företag i västvärlden kom den verkliga expansionen efter andra världskriget. Den köprusch som uppstod...LÄS MER

Algots Del 1 (2)

Historien om Algots är fascinerande och mångbottnad. Vad som från början var ett anspråkslöst hemsömnadsföretag blev med tiden landets största, och den rekordartade expansionen var en briljant uppvisning i hur kapitalismen kan belöna den arbetsvillige. Men det...LÄS MER

Begynnande textilkris

Trots konfektionsindustrins tillväxt inleddes på 1950-talet en minskning av den svenska grundtextila tillverkningen (dvs. färgeri, spinneri och väveri) på grund av en allt starkare importkonkurrens. Anrika företag som Druvefors Väfveri, Dalhems Väfveri och Nordens Textilfabrik lades...LÄS MER

Lövåsens Såg (Fristad)

Sågverket byggdes vid Viskan intill ett snickeri som anlades under 1860-talet. Snickeriet eldhärjades ganska tidigt, men sågverket finns kvar och är idag i drift. Byggnadens äldsta delar är i originalskick, men två mindre tillbyggnader har tillkommit...LÄS MER

Folkrörelsernas byggnader

Till folkrörelserna som växte fram under 1800-talets andra hälft räknas främst frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och idrottsrörelsen. Ståndssamhällets upplösning och framväxten av industriella produktionsförhållanden under 1800-talet innebar en period av förändrade levnadsförhållanden och nya idéströmningar. I de...LÄS MER

Stenbro över Kule å vid Sandhults bygdegård

I förra blogginlägget så handlade det om en stenbro i Sandhult så vi tar en bro till och även den ligger i Sandhult. Även den går över Kule å och ligger nere i den stora dalsänkan....LÄS MER

Stenbro vid Kule å vid Tå i Sandhult

Som ni vet nu så är stenbroar ett av mina stora intressen, just denna byggnadsätt och att man kan finna dessa broar lite här och där ute i skogarna. Just denna bro går över Kule å...LÄS MER

Mölarps Kvarn (Fristad)

I kvarnens äldsta delar finns fortfarande en grund av natursten, medan huvuddelen av grunden/underkvarnen utgörs av gjuten betong, sannolikt tillkommen i samband med kvarnens ombyggnad och modernisering under 1930-talet. Väggarna i den äldre kvarnbyggnaden utgörs på...LÄS MER